Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Алексеева, Г. В.  Сергей Прокофьев: украинский период становления композитора. Истоки архаики и авангарда [Текст] : (к 125-летию со дня рождения) / Г. В. Алексеева // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 147–152.

2014 рік

 • Алексєєва, Г. В.  Музичне мислення і шляхи його розвитку [Текст] / Г. В. Алексєєва, Д. О. Бірюк // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 169–174.
 • Алексеева, Г. В.  Опера, вдохновленная Низами [Текст] / Г. В. Алексеева // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 19–23.

2013 рік

 • Алексєєва, Г. В.  Особливості втілення історичної теми у творчості Миколи Миколайовича Ге [Текст] / Г. В. Алексєєва, Н. Ю. Калашник // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 210–214.

2012 рік

 • Алексєєва, Г. В.  З історії української фотографії [Текст] / Г. В. Алексєєва, І. М. Купавець // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 151–157.
 • Алексєєва, Г.  Искусство фотографии Слобожанщины в историко-культурном контексте [Текст] / Г. Алексєєва // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 149–151.

2010 рік

 • Алексєєва, Г. В.  Вища музично-педагогічна освіта в Росії у міжвоєнний період [Текст] / Г. В. Алексєєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 354–361.
 • Алексєєва, Г. В.  З історії становлення музично-педагогічних факультетів педуніверситетів [Текст] / Г. В. Алексєєва // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 26–28.
 • Алексєєв, О. М.  Порівняльний аналіз проектного та коректувального методів визначення складності тестових завдань [Текст] / О. М. Алексєєв, Г. В. Алексєєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 232–238.

2009 рік

 • Алексєєв, О. М.  До питання про класифікацію електронних учбових видань [Текст] / О. М. Алексєєв, Г. В. Алексєєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: .А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 138–145.

2008 рік

 • Алексєєва, Г. В.  З історії становлення музично-педагогічної освіти в Україні – Росії [Текст] / Г. В. Алексєєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 27–28.
 • Алексєєв, О.  Розподілена система вимірювання якості електронних підручників [Текст] / О. Алексєєв, Г. Алексєєва // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 14–17.

2007 рік

 • Алексєєва, Г. В.  Тенденції розвитку музично-педагогічної освіти Росії на початку ХХ століття [Текст] / Г. В. Алексєєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 38–39.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка