Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Анохін, Є. В.  Інтелектуальний розвиток дітей і підлітків у системі різновікового спілкування та взаємодії [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 89–92.
 • Анохін, Є. В.  Психологічні проблеми організації процесу пізнавальної діяльності дітей та підлітків в системі громадської освіти [Текст] / Є. В. Анохін // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 3–10.
 • Анохін, Є. В.  Розвиток інтелектуальної діяльності підлітків в позашкільному середовищі [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 8–16.

2012 рік

 • Анохін, Є. В.  Особливості процесу формування наукової картини світу в системі громадської освіти [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 181–188.
 • Анохін, Є. В.  Психологічні особливості використання прогресивного методу формування особистості старшого підлітку у скаутінгу [Текст] / Є. В. Анохін // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 265–266.
 • Анохін, Є. В.  Розвиток інтелектуальної діяльності підлітків в позашкільному середовищі [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін.; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 11–13.

2011 рік

 • Анохін, Є. В.  Проблеми інтеграції природничо-математичного циклу в процесі спільної діяльності учнів та студентів під час дослідницьких експедицій [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 3–10.
 • Анохін, Є. В.  Психологічні особливості виховної діяльності в умовах літніх наметових таборів [Текст] / Є. В. Анохін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 247.

2009 рік

 • Анохін, Є. В.  Соціально-психологічні проблеми сучасних позаформальних об'єднань дітей та підлітків [Текст] / Є. В. Анохін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 109–110.

2008 рік

 • Анохін, Є. В.  Виховний потенціал дитячих громадських об'єднань [Текст] / Є. В. Анохін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 139.
 • Анохін, Є. В.  Вплив громадської освіти на неформальне спілкування дітей та підлітків [Текст] : [дитячий центр "Сигнал" СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Є. В. Анохін // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 173–179.
 • Анохін, Є. В.  Практика діяльності дитячого центру "Сигнал" як громадської структури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренко [Текст] / Є. В. Анохін // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності : монографія / наук. ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 139–150.

2006 рік

 • Анохин, Е.  Территория романтики [Текст] : [О Сумском городском скаутском объединении ЭскО] / Е. Анохин // Ваш шанс. – 2006. – №  30, 26 июля. – С. 23А.

2005 рік

 • Анохин, Е.  Страницы скаутского лета [Текст] / Е. Анохин // Ваш шанс. – 2005. – №  38, 21 сентября. – С. 23А.

2004 рік

 • Анохин, Е. В.  "Европа-вектор" [Текст] : [Информ. о проекте ] / Е. В. Анохин. – Сумы : СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2004. – 51 с. 
 • Анохин, Е. В.  Летний палаточный лагерь "Европа-вектор" [Текст] : метод. пособие / Е. В. Анохин. – Сумы : СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2004. – 58 с.

2003 рік

 • Анохін, Є. В.  Досвід та перспективи співробітництва дитячих громадських організацій [Текст] / Є. В. Анохін // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми, 2003. – С.5–8.

2001 рік

 • Анохін, Е. В.  Первинні скаутські групи [Текст] / Е. В. Анохін // Скаутський вісник. – К., 2001.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка