Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Антонец, Е. А.  Салонные пьесы в раннем фортепианном творчестве П. И. Чайковского [Текст] / Е. А. Антонец // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 23–28.

2013 рік

  • Антонець, О. А  Адольф Гензельт як піаніст і композитор [Текст] / О. А. Антонець // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 214–221.

2012 рік

  • Антонець, О. А.  Особливості салонного музикування в українському музичному просторі [Текст] / О. А. Антонець // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 145.
  • Антонець, О. А.  Салонне мистецтво в європейській культурі XVII - XVIII століть [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів III - IV рівнів акредитації / О. А. Антонець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 118 с. 

2009 рік

  • Антонець, О. А.  Музикування в паризьких салонах першої треті ХІХ століття [Текст] / О. А. Антонець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 26–27.
  • Антонець, О. А.  Салонне мистецтво в європейській культурі XVII - XVIII століть [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації / О. А. Антонець ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 118 с. 

2008 рік

  • Антонець, О. А.  Салонний репертуар у творчості С. Рахманінова та В. Горовця [Текст] / О. А. Антонець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 26–27.

2007 рік

  • Антонець, О. А.  П'єси-"бісівки" як "сувенір на згадку" в фортепіанному виконавстві [Текст] / О. А. Антонець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 42–43.
  • Антонец, Е. А.  Традиции венского салона в фортепианном творчестве Л. Бетховена [Текст] / Е. А. Антонец // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези Міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 28-30.

2006 рік

  • Антонець, О. А.  Еволюція салонної музики в європейській культурі [Текст] : Автореф. дис...канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / О. А. Антонець. – Харків, 2006. – 20 с. 

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка