Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Юрченко, Ю. М.  Вплив занять за методом Пілатес при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок I-II стадії у жінок першого періоду зрілого віку [Текст] / Ю. М. Юрченко, Ю. Б. Арєшина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 218–222.

2013 рік

  • Арєшина, Ю. Б.  Фізична реабілітація дітей середнього та старшого дошкільного віку, які страждають на рецидивний бронхіт [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Ю. Б. Арєшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2013. – 21 с. 

2012 рік

  • Коломієць, В. І.  Засоби зменшення психічного напруження у фізичній реабілітації породілей у пізньому післяпологовому періоді [Текст] / В. І. Коломієць, Ю. Б. Арєшина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 337–341.
  • Неженець, А. Ю.  Зміст занять лікувальною фізичною культурою для жінок протягом третього триместру вагітності [Текст] / А. Ю. Неженець, Ю. Б. Арєшина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 372–376.
  • Алексенко, Н. В.  Особливості впливу лікувальної фізичної культури при невротичних розладах [Текст] / Н. В. Алексенко, Ю. Б. Арєшина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 272–276.
  • Арєшина, Ю. Б.  Результати впровадження комплексної програми фізичної реабілітації для дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом [Текст] / Ю. Б. Арєшина // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 192–193.

2011 рік

  • Вивчення потреб у фізичній реабілітації дітей 4-6 років з рецидивним бронхітом в умовах дошкільного навчального закладу [Текст] / Ю. В. Палатай, Я. М. Ганженко, Ю. Б. Арєшина, Ю. О. Лянной // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 331–334.
  • Арєшина, Ю. Б.  Програма домашньої реабілітації для дітей дошкільного віку з рецидивуючим бронхітом [Текст] / Ю. Б. Арєшина, Ю. О. Лянной. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 69 с.

2010 рік

  • Арєшина, Ю. Б.  Застосування су-джок терапії у фізичній реабілітації дітей середнього та старшого дошкільного віку, які мають рецидивний бронхіт [Текст] / Ю. Б. Арєшина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 100–101.

2009 рік

  • Арєшина, Ю.  Обгрунтування напрямів створення комплексної відновлювальної технології для дітей, які страждають на рецидивний обструктивний бронхіт [Текст] / Ю. Арєшина // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2009. – №  2/3. – С. 194–197.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка