Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Бабич, В. Г.  Пам'ятник А. С. Макаренку в Сумах [Текст] / В. Г. Бабич // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 196–198.

2012 рік

 • Бабич, В. Г.  Естетична складова культурно-дозвіллєвої діяльності молодіжних центрів [Текст] / В. Г. Бабич // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 221–222.
 • Бабич, В. Г.  Педагогічна культура вчителя: реалії та перспективи [Текст] / В. Г. Бабич // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумський обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 93–95.

2011 рік

 • Бабич, В. Г.  Можливості позашкільних установ: завдання, знахідки та пошуки [Текст] / В. Г. Бабич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 254–255.

2010 рік

 • Фізичне виховання у контексті козацької педагогіки [Текст] : навчально-методичний посібник / В. Г. Тверезовський, А. І. Шматкова, О. Р. Сидоренко, В. Г. Бабич. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 158 с.

2009 рік

 • Бабич, В. Г.  Виховуємо справжнього педагога [Текст] / В. Г. Бабич // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г.Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 175–180.
 • Тихенко, Л. В.  І знову літо! Організація літніх оздоровчих таборів та навчання дітей-лідерів [Текст] : методичний посібник / Л. В. Тихенко, В. Г. Бабич, Т. М. Доценко ; Ін-т проблем виховання АПН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. – Біла Церква : [ТОВ "Київська книжково-журнальна фабрика"], 2009. – 260 с.
 • Бабич, В. Г.  Ідеали українського виховання [Текст] / В. Г. Бабич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 116.

2008 рік

 • Бабич, В. Г.  Національна система виховання [Текст] : педагогічна модель / В. Г. Бабич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 146.
 • Бабич, В. Г.  Організація самоврядування в дитячих оздоровчих закладах [Текст] / В. Г. Бабич // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 3–4.

2007 рік

 • Бабич, В. Г.  Дидактичні поняття кредиту та модуля в контексті Болонського процесу [Текст] / В. Г. Бабич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 145.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка