Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Багацька, О. В.  Модальні значення як засіб реалізації концепту рівновага в сучасній англомовній прозі [Текст] / О. В. Багацька // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 20.

2010 рік

  • Багацька, О. В.  Концепт РІВНОВАГА в наративній структурі сучасних американських оповідань [Текст] / О. В. Багацька // Філологічні трактати : науковий журнал / [редкол.: О. Г. Ткаченко, І. К. Кобякова]. – Суми : СумДУ ; Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 12–19.

2008 рік

  • Багацька, О. В.  Основи інтерпретації художнього тексту: практикум (англійською мовою) [Текст] : навч. посібник для студ. старш. курсів фак-тів інозем. мов вищ. навч. закл. освіти / О. В. Багацька ; МОН України; СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 156 с. 
  • Багацька, О. В.  Поняття концепту в контексті когнітивно-дискурсивної парадигми [Текст] / О. В. Багацька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 95–96.

2007 рік

  • Багацька, О. В.  Концепт рівновага в сучасних американських оповіданнях: лексико-граматичний та наративний аспекти [Текст] : автореф. дис...канд. філолог. наук: 10.02.04 / О. В. Багацька ; КНЛУ. – Київ, 2007. – 19 с. 
  • Багацька, О. В.  Мовний і текстовий аспекти втілення концепту "рівновага" [Текст] / О. В. Багацька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 93.
  • Багацька, О. В.  Роль заперечення у позначенні концепту рівновага в сучасних американських оповіданнях [Текст] / О. В. Багацька // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 286–292.

2006 рік

  • Багацька, О. В.  Концепт рівновага в сучасних американських оповіданнях: лексико-граматичний та наративний аспекти [Текст] : автореф. дис...канд. філолог. наук: 10.02.04 / О. В. Багацька ; КНЛУ. – Київ, 2007. – 19 с.
  • Багацька, О. В.  Література Англії [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. (англ. мовою) / О. В. Багацька, М. В. Дука. – Суми : ВТД "Університська книга", 2006. – 443 с. 

2002 рік

  • Багацька, О. В.  Література Англії [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. (англ. мовою) / О. В. Багацька, М. В. Кисла. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 445 с.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка