Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Балаценко, Л. М.  A New Face of Teaching [Текст] = Навчаємо по-новому : навч. посібник [для студ. 5 курсу романо-германського відділення заочної форми навчання] / Л. М. Балаценко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 143 с.

2011 рік

  • Балаценко, Л. М.  Проблеми підготовки випускників шкіл до виконання завдань ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) з англійської мови [Текст] / Л. М. Балаценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 31–32.

2009 рік

  • Балаценко, Л. М.  Використання проблемних ситуацій для посилення мотивації говоріння у студентів старших курсів факультету іноземних мов [Текст] / Л. М. Балаценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 83–84.

2008 рік

  • Подосиннікова, Г. І.  Today’s Multicultural World [Текст] = Сучасний багатокультурний світ : навч. посібник для студ. 5 курсу фак. інозем. мов / Г. І. Подосиннікова, Л. М. Балаценко, Н. А. Скляр. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 194 с. 
  • Балаценко, Л. М.  Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі практичного засвоєння англійської мови [Текст] / Л. М. Балаценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 100–101.

2007 рік

  • Балаценко, Л. М.  Learning and Teaching Styles [Текст] = Навчаючи вчимося : навч. посібн. для студ. 5 курсу фак-ту інозем. мов / Л. М. Балаценко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 109 с. 
  • Балаценко, Л. М.  New Information Technologies in Personal and Professional Development [Текст] = Нові інформаційні технології для особистого та професійного розвитку : навчальний посібник для студентів 5 курсу факультету іноземних мов / Л. М. Балаценко, І. Б. Дегтярьова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 104 с. 
  • Балаценко, Л. М.  Про деякі аспекти формування соціокультурної компетенції майбутніх вчителів англійської мови [Текст] / Л. М. Балаценко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 96.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка