Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Вплив факторів навчального середовища на фізичний розвиток і психофункціональний стан учнів кадетського корпусу [Текст] : [дослідження проведені на базі Сумського Кадетського корпусу ім. І. Г. Харитоненка] / Л. М. Басанець, О. І. Проценко В. В. Іванова, К. І. Єрофєєва, Ю. І. Свідлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 126–132.
 • Іванова, О. І.  Комплексна оцінка фізичного розвитку та психофункціонального стану дітей 6-річного віку [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець, О. І. Ніколаєнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 137–144.
 • Психофункціональні показники першокласників у динаміці навчання [Текст] / Л. М. Басанець, О. І. Іванова, Т. В. Кулагіна, О. М. Токаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 97–105.
 • Системно-діяльнісний підхід до виховання молоді в контексті ідей В. Сухомлинського [Текст] / Л. М. Басанець, О. І. Іванова, Т. В. Кулагіна, О. М. Токаренко, С. С. Вітвицька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 106–115.

2013 рік

 • Оцінка рівня фізичного розвитку і функціонального стану вихованців Кадетського корпусу [Текст] / В. В. Проценко, Л. М. Басанець, О. І. Іванова, Ю. І. Свідлов // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 358–360.
 • Іванова, О. І.  Характеристика психофункціональних показників учнів кадетського корпусу на початковому етапі їх навчання [Текст] : [дослідження проводилось на базі Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" ім. І. Г. Харитоненка] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 393–400.

2012 рік

 • Порівняльна характеристика морфофункціональних показників учнів військового ліцею в динаміці навчання [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець, В. В. Проценко, Ю. І. Свідлов, В. М. Прощайло // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 29–37.
 • Іванова, О. І.  Порівняльний аналіз показників соматичного розвитку дітей підліткового віку за 10-річний період [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 103.
 • Фізичний розвиток і функціональні можливості учнів військового ліцею [Текст] : [дослідження проводились на базі Сумського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою] / Л. М. Басанець [та ін.] // Довкілля та здоров'я. – 2012. – №  1. – С. 56–59.

2011 рік

 • Динаміка психофункціональних показників учнів військового ліцею в процесі навчання [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець, А. О. Пащенко, Ю. І. Свідлов, В. М. Прощайло // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 87–93.
 • Басанець, Л. М.  Психофункціональний потенціал учнів професійно-технічного ліцею [Текст] : [на матеріалах досліджень, проведених в ліцеях м. Суми] / Л. М. Басанець, О. І. Іванова, А. П. Долгополова // Довкілля та здоров'я. – 2011. – №  2. – С. 59–62.
 • Іванова, О. І.  Стан склепіння стопи у юнаків з високим рівнем фізичної підготовки [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 113-114., 157–158.

2010 рік

 • Іванова, О. І.  Динаміка розумової працездатності студентів у процесі їх навчання [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1(3). – С. 165–173.

2009 рік

 • Іванова, О. І.  Оцінка психофункціонального стану студентів в процесі їх навчання [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 228–235.
 • Іванова, О. І.  Фізичний розвиток студенток як показник їх здоров'я [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 222–223.

2008 рік

 • Іванова, О. І.  Вікові особливості адаптаційних реакцій першокласників на навчальні навантаження [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 232–233.

2007 рік

 • Басанець, Л. М.  Порівняльна характеристика адаптаційних реакцій учнів середніх спеціальних закладів до навчальних навантажень у процесі професійної підготовки [Текст] / Л. М. Басанець, О. І. Іванова, О. В. Сергієнко // Педагогічні науки : Неперервна освіта : проблеми, пошуки, перспективи : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 170–175.
 • Іванова, О. І.  Психоемоційний статус першокласників у процесі їх навчальної діяльності [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 263–264.

2006 рік

 • Іванова, О. І.  Адаптація дітей 6-7 річного віку до навчання в освітніх закладах різного типу [Текст] / О. І. Іванова, Л. М. Басанець, О. В. Гризодуб // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 182–189.

2004 рік

 • Басанець, Л. М.  Особливості адаптації учнів молодших класів до навчання в умовах різних навчальних режимів [Текст] / Л. М. Басанець, О. І. Іванова, О. О. Єжова // Педагогічні науки : збірник наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 161–167.

2002 рік

 • Басанець, Л. М.  Фізичний розвиток школярів м. Суми [Текст] / Л. М. Басанець, О. О. Єжова, М. В. Овсієнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наукової конф., 25–26 квітня 2002р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 135–138.

2001 рік

 • Басанець, Л. М.  Методичні рекомендації для контролю знань студентів з фізіології людини і тварин [Текст] / Л. М. Басанець, О. О. Єжова. – Суми, 2001. – 48с.
 • Басанець, Л. М.  Фізичний розвиток дітей і підлітків, які проживають в різних мікросоціальних умовах // Біологічні науки [Текст] : збірник наукових праць / Л. М. Басанець, О. І. Іванова. – Суми, 2001.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка