Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Бедлінський, О. І.  Мовленнєвий аспект професійної культури вчителя [Текст] / О. І. Бедлінський // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 144–161.

2015 рік

 • Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 299 с. – ISBN 978-966-698-230-1.

2014 рік

 • Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток [Текст] : монографія / Є. В. Анохін, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський, М. Й. Боришевський, С. В. та ін. Гальцова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – 402 с.

2013 рік

 • Бедлінський, О. І.  Розвиток мислення як фактор формування психологічної культури учня [Текст] / О. І. Бедлінський, В. М. Гавриленко, І. В. Новікова // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 10–12.
 • Бедлінський, О. І.  Теорія виховного колективу А. С. Макаренка. (Що сховано за ідеологічними масками?) [Текст] / О. І. Бедлінський, В. М. Бедлінська, Д. М. Гребельна // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 129-132.
 • Бедлінський, О. І.  Традиційний та інноваційний підходи до проблеми соціальної адаптації підлітків [Текст] / О. І. Бедлінський, В. М. Бедлінська // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 6-24.

2012 рік

 • Бедлінський, О. І.  Психологічні особливості розвитку самостійності в підлітковому віці [Текст] / О. І. Бедлінський // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 266.

2011 рік

 • Бедлінський, О. І.  Проблеми періодизації підліткового віку у сучасному суспільстві [Текст] / О. І. Бедлінський // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №  2. – С. 49-53.
 • Бедлінський, О. І.  Психологічні особливості географічного мислення та сприймання [Текст] / О. І. Бедлінський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 248.
 • Бедлінський, О. І.  Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків [Текст] : навч. посібник для студ. природничо-географічного факультету / О. І. Бедлінський, В. О. Бедлінський. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 135 с.

2010 рік

 • Бедлінський, О. І.  Розвиток інтересу до вивчення географії [Текст] / О. І. Бедлінський, В. М. Бедлінська // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / [ред. кол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 157-162.

2009 рік

 • Бедлінський, О. І.  Гра "Аналогія" як засіб адекватної генералізації матеріалу мапи [Текст] / О. І. Бедлінський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 111-112.

2008 рік

 • Бедлінський, О. І.  Вплив типових помилок на формування стратегіального творчого мислення у процесі навчання географії [Текст] / О. І. Бедлінський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 144-145.
 • Бедлінський, О. І.  Особистісний підхід через організацію колективної діяльності [Текст] / О. І. Бедлінський // Педагогічна спадщина А.С.Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 98-99.

2007 рік

 • Бедлінський, О. І.  Деякі аспекти розвитку мисленнєвих стратегій при розв'язуванні географічних задач [Текст] / О. І. Бедлінський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В.Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 141.

2006 рік

 • Бедлінський, О. І.  Гра "Декодування" [Текст] : [Подвійне кодування інформації; На матеріалі географії і біології з метою розвитку учбових інтересів до предметів] / О. І. Бедлінський // Обдарована дитина. – 2006. – №  1. – С. 48-52.

2005 рік

 • Бедлінський, О. І.  Формування стратегії аналогізування (на матеріалі географії) [Текст] : Програма спецкурсу для 6-8 кл. / О.  І.  Бедлінський // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №  10. – С. 53-57.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка