Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Міні-футбол – ефективний засіб оптимізації показників фізичного здоров'я студенток вищого педагогічного навчального закладу [Текст] / П. М. Оксьом, В. М. Азаренков, Л. І. Бережна, О. Р. Сидоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 97–101.

2014 рік

 • Сучасний стан та проблеми здоров'я студентів вищих навчальних закладів [Текст] / В. М. Азаренков, М. М. Кобозев, Л. І. Бережна, О. Р. Сидоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 22–25.

2013 рік

 • Оксьом, П. М.  Ефективність тестування фізичної підготовленості студенток, що займаються міні-футболом під час навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / П. М. Оксьом, М. М. Кобозєв, Л. І. Бережна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 154–158.
 • Розвиток професійно-прикладних фізичних якостей студентів педагогічних вузів [Текст] / М. М. Кобозєв, Л. І. Бережна, П. М. Оксьом, В. М. Азаренков // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 91–95.
 • Бережна, Л. І.  Самооцінка стану здоров'я студенток вищого педагогічного навчального закладу [Текст] / Л. І. Бережна // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 155.

2012 рік

 • Криводуд, Т. Є.  Використання інноваційних технологій у процесі фізичного виховання студентів педагогічних університетів [Текст] / Т. Є. Криводуд, Л. І. Бережна, Н. Д. Шошура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 112–116.
 • Криводуд, Т. Є.  Здоров'язбережувальна оптимізація навчально-виховного та тренувального процесів [Текст] / Т. Є. Криводуд, Л. І. Бережна, Н. Д. Шошура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 116–120.

2011 рік

 • Бережна, Л. І.  Ожиріння – хвороба нашого століття та її лікування [Текст] / Л. І. Бережна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 183.

2009 рік

 • Бережна, Л. І.  Причини та профілактика дитячого спортивного травматизму [Текст] / Л. І. Бережна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 266–267.

2008 рік

 • Бережна, Л. І.  Основи загартування [Текст] / Л. І. Бережна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 296.
 • Кобозєв, М. М.  Проблеми фізичної реабілітації та адаптивного фізичного виховання молоді Сумщини [Текст] / М. М. Кобозєв, Л. І. Бережна, І. О. Павленко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 215–222.

2007 рік

 • Аналіз стану фізичного виховання та спортивного вдосконалення студентів ВНЗ м. Суми та Сумської області [Текст] / Л. І. Бережна [та ін.] // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студ. науково-практичної конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 12–18.
 • Комплекси вправ при порушеннях опорно-рухового апарату [Текст] : метод. рекомендації до вивчення курсу фізичного виховання для студ. вищ. навч. закладів / Л. О. Прийменко, О. Р. Сидоренко, Л. І. Бережна, А. О. Титович. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 54 с. 

2005 рік

 • Бережна, Л. І.  Ігри як засіб фізичного виховання школярів [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Бережна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 102 с.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка