Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Бермудес, Д. В.  Професійно-педагогічні здібності вчителя при застосуванні засобів ритмічної гімнастики і аеробіки на уроках фізичної культури [Текст] / Д. В. Бермудес // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 192–196.

2014 рік

 • Бермудес, Д. В.  Визначення оптимального фізичного навантаження в процесі фізичного виховання школярів з використанням засобів ритмічної гімнастики і аеробіки [Текст] / Д. В. Бермудес // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управління молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відповід. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 33–41.

2013 рік

 • Бермудес, Д. В.  Дослідження впливу функціонального стану сенсорних систем на фізичну підготовленість дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Д. В. Бермудес, В. О. Сущенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 33–37.
 • Бермудес, Д. В.  Порівняльний аналіз розвитку силових здібностей в учнів старших класів [Текст] / Д. В. Бермудес, М. С. Карпенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 30–33.

2010 рік

 • Бермудес, Д. В.  Дослідження факторів, які впливають на порушення постави у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Д. В. Бермудес, Л. М. Сачко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 16–18.

2009 рік

 • Бермудес, Д. В.  Музична ритміка і хореографія. Практикум [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. галузі знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" / Д. В. Бермудес. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 199 с. 
 • Бермудес, Д. В.  Структура навчальної дисципліни "Музична ритміка і хореографія" [Текст] / Д. В. Бермудес // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 102–108.

2008 рік

 • Бермудес, Д. В.  Визначення рівня теоретичної та практичної підготовки з ритмічної гімнастики та хореографії вчителів фізичної культури [Текст] / Д. В. Бермудес // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, (24–25 квітня 2008 р.) / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 14–19.
 • Бермудес, Д. В.  Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності засобами ритмічної діяльності [Текст] / Д. В. Бермудес // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 278–279.

2007 рік

 • Бермудес, Д. В.  Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності засобами ритмічної гімнастики [Текст] / Д. В. Бермудес // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 270.

2006 рік

 • Бермудес, Д. В.  Вплив сучасних засобів рухової активності на фізичний розвиток жінок 18-25 років [Текст] / Д. В. Бермудес, Т. О. Лоза // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 4–7.
 • Бермудес, Д. В.  Програма "Міксерна оздоровчо-кондиційна аеробіка" ("МОКА") як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості та фізичного розвитку жінок 18-25 років [Текст] / Д. В. Бермудес, Т. О. Лоза // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 302–308.

2005 рік

 • Бермудес, Д. В.  Програма "Міксерна оздоровчо-кондиційна аеробіка" ("МОКА" ) як засіб підвищення фізичної підготовленості жінок 18–25 років [Текст] / Д. В. Бермудес, Л. І. Прокопова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 127–131.

Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка