Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Бібліографічні покажчики, укладені Науковою бібліотекою
СумДПУ ім. А. С. Макаренка за період з 2003 по 2017 рр.

2017 рік

 

Сумщина в краєзнавчих дослідженнях [Текст] : наукові праці викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2004–2015 рр.) : бібліографічний покажчик. Вип. 2 / [уклад. В. В. Косенко ; відп. ред. І. О. Железняк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 190 с.

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 рр.) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Випуск 6 : у 2-х ч. Ч. 1 : (2013-2014 рр.) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: В. В. Косенко ; відпов. ред.: І. О. Железняк]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 325 с.

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 рр.) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Випуск 6 : у 2-х ч. Ч. 2 : (2015 рік) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: В. В. Косенко ; відпов. ред.: І. О. Железняк]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 152 с.

Сбруєва Аліна Анатоліївна [Текст] : (до 60-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка ; ред.: В. В. Косенко, І. В. Сенча ; худ. оформл. І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 180 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 5).

2016 рік

Веніамін Олександрович Цикін [Текст] : (до 85-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені  А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка, В. В. Косенко ; ред.: В. В. Косенко, І. В. Сенча ; художнє оформлення І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 148 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 4).


Микола Остапович Лазарєв [Текст] : (до 80-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактори: В. В. Косенко, І. В. Сенча ; художнє оформлення І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 124 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 3).


Федір Миколайович Лиман [Текст] : (до 75-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 80 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 2).

2015 рік 

«Козацькому роду нема переводу…» : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 214 c.


Павло Павлович Охріменко : (до 95-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко ; художнє оформлення І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 204 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 1).


Сучасний урок: прогнозування, реалізація, аналіз : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ
ім. А. С. Макаренка, 2015. – 206 c.

2014 рік

Заповідними стежками України та світу : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет, Наукова бібліотека ; укладачі: І. О. Железняк ; В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 212 с.


Основи наукових досліджень : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет, Наукова бібліотека ; укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 284 с.


Сучасні тенденції виховання та освіти: досвід країн світу: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: І. А. Железняк, В. В. Косенко, Н. А. Чайка ; передмова Н. А. Чайки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 308 с.

 2013 рік

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2010–2012 рр.) : науково-допоміжний анотований покажчик : до 90-річчя заснування СумДПУ імені А. С. Макаренка. Випуск 5 / Сумський державний педагогічний університет, Наукова бібліотека ; укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ іменіА. С. Макаренка, 2013. – 280 с.


Глобалізація та глобальні проблеми сучасності : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладачі: І. О. Железняк,
В.В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – 354 с.


Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: І. О. Железняк, 
В. В. Косенко, Н. А. Чайка ; передмова Н. А. Чайки. – Суми : СумДПУ іменіА. С. Макаренка, 2013. – 208 с.

2012 рік

Корекційна робота: специфіка та механізми професійної діяльності педагога : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка ; передмова Н. А. Чайки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 200 с.


Екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236 с.


Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012.– 213 c.


Підручники, навчальні посібники та монографії науковців СумДПУ ім. А.С.Макаренка з Грифом МОН України (2010-2011 рр.) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик [Текст] / уклад.: З. М. Горова, І. В. Сенча, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 106 с.

2011 рік

Виховний процес в контексті ХХІ століття : цілісність, системність, необхідність, нові горизонти та можливості : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В .В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011 – 296 с.


Громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.


Європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 240 с.


Лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка ; передмова Н. А. Чайки. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 176 с.

2010 рік

Вищий навчальний заклад третього тисячоліття: інноваційна діяльність : науково-допоміжний бібліографічний покажчик літератури. (2007 – 2010 рр.). Вип. 3 / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 136 с.


Професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 148 с.

2009 рік

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (2007–2009 рр.) : до 85-річчя заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка : науково-допоміжний покажчик. Випуск 4 / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко ; художнє оформлення І. В. Сенча. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 183 с.


Самоорганізація розвитку особистості учнівської та студентської молоді : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 99 с.


Технології соціальної педагогіки та соціальної роботи : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009 – 214 с.

2008 рік

Науково-дослідницька та творчо-пошукова робота : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 163 с.


Організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008 – 219 с.


Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : до 120-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, І. В. Сенча, О. І. Борисенко ; художнє оформлення І. В. Сенча. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 100 с.

 2007 рік

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Випуск 3 / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 100 с.


Гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : СумДПУ ім.  А. С. Макаренка, 2007. – 68 с.


Організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 145 с.


Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. В. Науменко. – Суми : СумДПУ  ім. А. С. Макаренка, 2007. – 144 с.

2006 рік

Вуз третього тисячоліття: інноваційна діяльність : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Вип. 2 / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 68 с.


Профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006 – 96 с.


Українське народознавство – жива вода душі народу : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. В. Науменко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 64 с.

2005 рік

Інтернет і комп’ютерні технології та їх вплив на розвиток закладів освіти України : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 72 с.


Правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 60 с.

2004 рік

Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів університету : до 80-річчя заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Вип. 2 / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко ; художнє оформлення: І. В. Сенча. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 96 с.


Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів університету : до 80-річчя заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Випуск 1 / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 95 с.


Вуз третього тисячоліття : інноваційна діяльність : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. Вип. 1. / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 48 с.

2003 рік

Етнічна специфіка духовності українського народу : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – 64 с.


Здоров’я як предмет валеології, медицини та педагогіки : науково-допоміжний покажчик / укладачі: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – 52 с.


Сумщина в краєзнавчих дослідженнях : наукові праці викладачів Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (1983–2003) : бібліографічний покажчик. Вип. 1 / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – 44 с.