Подарунок від Посольства КНР в Україні

Днями Наукова бібліотека отримала від Посольства Китайської Народної Республіки в Україні цінний подарунок. Це посібники та практичні матеріали для вивчення китайської мови та видання серії «Культура Китаю».

Висловлюємо щиру подяку першому секретарю відділу у справах освіти при посольстві КНР в Україні Ван Узіньго та аспіранту СумДПУ імені А. С. Макаренка Чжан Сянюнь за подаровані видання, що займуть гідне місце у фонді Наукової бібліотеки.

Ознайомитись з новинками можна буде на абонементі іноземної літератури №5 (ауд. 267).

Китайсько-український ілюстрований словник [Текст] / ред.: Чжу Нін, У Юємуй, Хау Ша ; пер. на укр. Лао Хуася. – [Пекін] : The Commercial Preess, 2010. – 349 с. : іл.

Видання включає 15 тем, що охоплюють усі сфери життя, 142 комплекти ілюстрацій з реального сучасного життя китайців, велику кількість яскравих ілюстрацій та фотографій, що пояснюють приблизно 4 000 широковживаних слів та словосполучень.

Кожне слово або словосполучення у словнику включає спрощені китайські ієрогліфи, транскрипцію та переклад українською і має відповідний номер в ілюстрації. Також словник містить покажчик китайською та українською мовами для всіх слів. У покажчику китайською мовою подано традиційні китайські ієрогліфи.

Автори сподіваються, що видання буде корисним для вивчення китайської мови.

Сучасна китайська мова [Текст] : для починаючих :[посібник для студентів] : книга вправ. – [Пекін] : Sinolingua, 2010. – 140 c.

Перед Вами посібник, розроблений для студентів, чиєю рідною мовою є українська. Кінцевою метою даного видання є розвиток у студентів здатностей розуміння та спілкування китайською мовою.

Вся серія складається з трьох частин: «Основний підручник»,«Книга вправ», «Книга ієрогліфів».

Серед особливостей видання – стислість, практичність, максимальне наближення до реальних мовних ситуацій; повна адаптація до студентів з неоднаковими навчальними потребами; викладення матеріалу від простого до складного.

В рівному ступені приділяється увага на слухання, усне мовлення, письмо та читання.

До посібника додаються компакт-диски формату MP3 та CD-ROM.

Сучасна китайська мова [Відеозапис] : для починаючих : [посібник для студентів] : книга вправ : CD-ROM / Hanban/Confucius Institute Headquarters ; [ред. A. Cherkasov]. – [Пекин] : Sinolingua, [2010]. – 1 CD.

CD-ROM включає:

Текст: лексику, конструкції речень, граматику, фонетику, а також культурні пам’ятки. Тексти мають транскрипцію pinyin та переклади на українську мову.

Ієрогліфи: до кожного ієрогліфа додається відповідна інформація, включаючи значення, вимову, використання у словах, а також різні вправи для практичного читання та написання кожного ієрогліфа.

Вправи: створені для практики всіх необхідних мовних навичок (слухання, усної мови, читання і письма). Вправи структуровані за принципом від простого до складного і можуть бути корисними для вивчаючих китайську мову на будь-якому рівні.

Сучасна китайська мова [Відеозапис] : для починаючих : [посібник для студентів] : основний підручник : MP3 / Hanban/Confucius Institute Headquarters ; [ред. A. Cherkasov]. – [Пекин] : Sinolingua, [2010]. – 1 CD.

Диск формату MP3 додається до серії посібників «Сучасна китайська мова» («Основний підручник»,«Книга вправ»,«Книга ієрогліфів»).

Він записаний стандартною китайською мовою путунхуа.

Навчаємось зі мною китайської мови [Текст] : початковий рівень : книга для учнів / Hanban/Confucius Institute Headquarters. – [Пекин] : People’s Educayion Press, [2010]. – 230 с.

Навчальний посібник являє собою вступний курс китайської мови. Видання призначається для учнів середньої школи, а також юнаків та дівчат у віці 15–18 років, у яких рідною є українська.

Основна мета посібника – викликати у іноземних учнів інтерес до вивчення китайської мови. При відборі і організації мовного матеріалу автори враховували новітні досягнення в методиці викладання китайської мови як іноземної. Вони поєднали систематичність і функціональність, науковість і практичність, серйозність і цікавість.

Робочий зошит [Текст] : початковий рівень / Hanban/Confucius Institute Headquarters. – [Пекин] : People’s Educayion Press, [2010]. – 152 с.

Матеріал у «Робочому зошиті» комплексу «Навчаємось зі мною китайської мови» подано продумано і методично. Вправи створені для практики всіх необхідних мовних навичок (слухання, усної мови, читання і письма). Вправи, що пропонуються в посібнику, доступні й цікаві, відповідають закономірностям оволодіння другою мовою.

Навчаємось зі мною китайської мови [Текст] : початковий рівень : картки ієрогліфів / Hanban/Confucius Institute Headquarters. – [Пекин] : People’s Educayion Press, [2010]. – 306 с.

Весела китайська мова – цікавий та легкий шлях до китайської мови [Відеозапис] : для початківців : для дітей віком від 6 до 12 років : мультфільми, пісні, ігри, відеоролики : стерео-клас з вивчення китайської мови: інтерактивеий та цікавий. – Beijing Language and Culture, 2010.

Перед Вами стерео-клас, що об’єднує в собі вивчення мови та культури, тренування навичок та інтелектуальний розвиток. Інтерактивний підручник має 4 компакт-диски, що включають: текст, вправи, ігри. Використовуються різноманітні форми навчання: flash-анімація, MTV пісні, захоплюючі ігри, відеоролики.

Це цікавий та легкий шлях до китайської мови для початківців!

Ли Чуньюй  Литература [Текст] / Чуньюй Ли. – [Пекин] : Межконтинентальное издательство Китая, 2015. – 256 с. – (Культура КНР).

История литературы Китая берет своё начало более 3 000 лет назад. Она охватывает древню историю, которая беспрерывно передавалась по наследству вплоть до 20 века, а так же изменения в понятии, содержании и языка в литературе от начала 20 века и по сей день.

Данная книга описывает несколько тысячилетний исторический процесс развития литературы Китая от древних времен до сегодняшнего дня. Посредством произведений известных авторов, читатель может прочувствовать красоту китайского литературного слова и ознакомиться с образом жизни и духовным миром китайского народа.

Лян Юнсюань  Традиционная медицина [Текст] / Юнсюань Лян, Синь Чжао, СюеяньЧжэнь. – [Пекин] : Межконтинентальное издательство Китая, 2015. – 216 с. – (Культура КНР).

Китайская традиционная медицина уже давно используется китайцами в своей повседневной жизни, что позволило накопить очень богатый опыт по её практическому применению. Её основная цель – устранить человеческие болезни и страдания, она основана на гамоничном сосуществовании человека и природы.

Так какова же история развития китайской традиционной медицины? Откуда такие глубокие познания человеческого организма? На чем основывается её теоретическая база? Что представляет собой лечение иглоукалываем и какие используются лекарства? Данная книга на общедоступном языке ответит на все эти вопросы и раскроет богатый мир китайской медицины.

Гу Цин  Китайские праздники [Текст] / Цин Гу, Цзяньхуа Чан ; пер. с кит. А. Н. Новобрановой. – Санкт-Петербург : КАРО ; Пекин : [Пекинская компания «Шанс»], 2013. – 200 с. : ил. – (Культура и история Китая. Символика китайской культуры).

Листая страницы этого замечательного издания, Вы познакомитесь с самыми торжественными днями китайской нации, её традициями, праздниками, угощениями и поздравлениями. Узнаете откуда берут свои истоки те или иные праздники и развлечения. Вы мысленно перенесётесь во времена древних династий, побываете на церемониях жертвоприношений и различных гаданий по природным явлениям. Многое узнаете о декоративных предметах туалета и талисманах. Прочно закрепившись со времен древних династий, все эти традиции по сей день остаются неизменными.