Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Більченко, М. М.  Аналітична хімія. Лекційний курс [Текст] : [навчальний посібник] / М. М. Більченко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 158 с. – ISBN 978-966-968-235-6.

2015 рік

  • Більченко, М. М.  Аналітична хімія. Задачі та вправи [Текст] : навчальний посібник / М. М. Більченко, Р. М. Пшеничний. – Суми : Університетська книга, 2015. – 205 с.

2012 рік

  • Більченко, М. М.  Фотометричні властивості комплексонометричних індикаторів [Текст] : біоорганічна хімія та хімія ВМС / М. М. Більченко, О. А. Коленченко, І. М. Фесенко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 188–192.

2011 рік

  • Більченко, М. М.  Аналітична хімія. Задачі і запитання [Текст] : [навч. посібник] / М. М. Більченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 183 с.

2010 рік

  • Більченко, М. М.  Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний аналіз [Текст] : [навч. посібник] / М. М. Більченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 151 с.

2008 рік

  • Більченко, М. М.  Методичні рекомендації до лабораторних занять з аналітичної хімії [Текст] : якісний аналіз / М. М. Більченко, М. А. Юхоменко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 31 с. 

2007 рік

  • Більченко, М. М.  Лабораторний практикум з аналітичної хімії [Текст] : Кількісний аналіз: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Більченко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 141 с. 

2006 рік

  • Більченко, М. М.  Методичні рекомендації до лабораторних занять з аналітичної хімії. Якісний аналіз [Текст] / М. М. Більченко, М. А. Юхоменко. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 32 с.

2002 рік

  • Більченко, М. М.  Аналітична хімія [Текст] : лекційний курс : навч. посібник для студ. природн. фак. пед. ун-тів / М. М. Більченко. – Суми : СумДПУ, 2002. – 109 с.