Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

Анатомія людини. Збірник тестових завдань : [метод. реком. для студ. Інституту фіз. культ. Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка] / [упоряд. І. А. Бріжата]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 28 с.


Анатомія людини : зошит для лабораторних робіт / уклад. І.А. Бріжата. – Ч.1. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 56 с.


Анатомія. Спортивна морфологія : методичні вказівки до лабораторних занять зі спортивної морфології. Для студентів спеціальності «Фізична культура» / Укл. Л.М. Іваненко. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 32 с.


Басанець Л.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять з фізіології людини і тварин / Л. М. Басанець, О. О. Єжова. – Суми, 2006. – 72 с.


Біохімія : Методичні вказівки до лабораторних занять : Для студент. природ.-географіч. факульт. / Уклад. Н.М.Іншина. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 64 с.


Бріжата І. А. Анатомія людини : навч. посібник / І.А. Бріжата. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 184 с.


Васюк М.М. Анатомия и физиология нервной системы человека в клиническом аспекте : Учеб. пособие для студ. пед. вузов / Н. М. Васюк, Н. М. Твердохлеб. – Сумы : Сум ГПУ им. А.С.Макаренко, 2006. – 64 с.


Єжова О. О. Спортивна фізіологія у схемах і таблицях : посібник для студентів інститутів фізичної культури / О.О.Єжова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 164 с.


Задачі з фізіології рослин : метод. реком. [для студентів природничо-географічного факультету заочної та стаціонарних форм навчання, спеціальностей «біологія та хімія», «біологія та психологія», «географія та біологія»] / уклад. М.П. Москаленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 24 с.


Карпенко В.Є. Проблеми екології: гуманістично-ноосферне осмислення : навч. посібник [для студ. усіх форм навчання закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації] / В.Є. Карпенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 168 с.


Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Методика навчання біології» (загальна біологія) : для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальність 7.04010401 географія, спеціалізація 6.040102 біологія / [уклад. С.Е. Генкал]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 60 с.


Методичні рекомендації до самостійних робіт з дисципліни «Методика навчання біології» : для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Спеціаліст» напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта» спеціальність 6.040104 географія, спеціальність 7.04010401 географія, спеціалізація 6.040102 біологія / [уклад. С.Е. Генкал]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 40 с.


Оцінка загальної фізичної працездатності осіб 19-21 року за показниками варіабельності серцевого ритму : наук.-метод. реком. / [уклад. Г.О. Латіна]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 32 с.


Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологічні основи фізичної культури і спорту» : [для студентів інституту фізичної культури] / [упоряд. О. О. Єжова]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 40 с.


Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу "Фізіологія людини з основами патофізіології" : [Для студ. фак. фіз. виховання]. Ч.2 / Упор. О.І.Іванова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 124 с.


Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологія спорту» : для студентів спеціальності «Олімпійський та професійний спорт» /Укл. О.О.Єжова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. - 84 с.


Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Фізіологічні основи фізичної культури»: Для студентів Інституту фізичної культури / Укл.О.О. Єжова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 104 с.


Сенчурін Є.В. Біохімія : Навчальна програма для спеціальностей географія та біологія / Є.В.Сенчурін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 52 с.


Тестові запитання і завдання до курсу "Фізіологія людини з основами патофізіології" : [для студентів Інституту фізичної культури, спец. "Здоров'я людини"] / [упоряд. О.І. Іванова]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 140 с.


Повернутись до Електронної бібліотеки СумДПУ