Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Бірюкова, Л. А.  Вокальне мистецтво як засіб розвитку духовної культури вчителя музики [Текст] / Л. А. Бірюкова // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 19–20.
 • Бірюкова, Л. А.  Педагогічна проблема розвитку творчої індивідуальності керівника багатопрофільного виконавського колективу [Текст] / Л. А. Бірюкова, О. В. Садовський // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 7–14.

2013 рік

 • Бірюкова, Л. А.  До проблеми самореалізації у професійній діяльності: теоретичний аспект [Текст] / Л. А. Бірюкова, О. В. Хандурін // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 30-36 ; Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 101–104.
 • Бірюкова, Л. А.  Духовна культура – основа формування особистості учня [Текст] / Л. А. Бірюкова, О. П. Краткова // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [рекол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 20–25.
 • Бірюкова, Л. А.  Педагогічні принципи забезпечення ефективності вокальної підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] / Л. А. Бірюкова, В. М. Луценко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 25–30.
 • Бірюкова, Л. А.  Проблема удосконалення диригентсько-хорової підготовки студентів на хоровому диригуванні [Текст] / Л. А. Бірюкова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції "Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції", (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 11–12.
 • Бірюкова, Л. А.  Сутність та зміст вокально-хорової роботи зі шкільним хором [Текст] / Л. А. Бірюкова, О. В. Михайленко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 37-42.
 • Бірюкова, Л. А.  Хрестоматія духовних творів для жіночого та дитячого хору [Текст]. Ч. 1 / Л. А. Бірюкова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 112 с. 
 • Хрестоматія "Основи диригентської майстерності" [Текст] : для студентів спеціальності "Хореографія" / Л. А. Бірюкова [та ін.] ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв, Каф. методики музичного виховання, співів та хорового диригування. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 310 с. : іл. 

2012 рік

 • Бірюкова, Л. А.  Актуальні питання педагогічної взаємодії керівника хору з хоровим колективом [Текст] / Л. А. Бірюкова, Є. О. Петренко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол. : О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 44–48.
 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. А. Бірюкова, Л. А. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Н. В. Стефіна, М. І. Фалько, Н. А. Фоломєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 154 с. 
 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] : навч.-методич. посібник для викладачів вищ. навч. закладів мистецької освіти, магістрантів, студентів, учителів музич. мистецтва / Л. А. Бірюкова [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 205 с.
 • Бірюкова, Л. А.  Педагогічна проблема розвитку творчої індивідуальності вчителя музики [Текст] / Л. А. Бірюкова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 126–127.

2011 рік

 • Бірюкова, Л. А.  Організація самостійної роботи студентів: теоретичний аспект [Текст] / Л. А. Бірюкова // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – 176–182.
 • Бірюкова, Л. А.  Підготовка вчителя музики до роботи з хором [Текст] : навч.-метод. посібник / Л. А. Бірюкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – 239 с. 
 • Бірюкова, Л. А.  Проблеми теорії та практики фахової підготовки вчителя музики до роботи з хором [Текст] / Л. А. Бірюкова // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту, М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 24–25.
 • Бірюкова, Л. А.  Розвиток емоційності студентів у класі хорового диригування [Текст] / Л. А. Бірюкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 135.

2010 рік

 • Бірюкова, Л. А.  Підготовка вчителя музики в умовах індивідуалізації навчально-виховного процесу [Текст] / Л. А. Бірюкова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 35.

2009 рік

 • Бірюкова, Л. А.  Педагогічна проблема розвитку творчої індивідуальності вчителів музики [Текст] / Л. А. Бірюкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 249–256.
 • Бірюкова, Л. А.  Педагогічні умови ефективної підготовки студентів до роботи зі шкільним хором [Текст] / Л. А. Бірюкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 51–52.

2008 рік

 • Бірюкова, Л. А.  Проблеми теорії та практики диригенсько-хорової підготовки майбутнього керівника хору [Текст] / Л. А. Бірюкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 59–60.

2007 рік

 • Бірюкова, Л. А.  Проблема удосконалення підготовки майбутнього керівника хору в системі вищої музично-педагогічної освіти [Текст] / Л. А. Бірюкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 36.