Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Боряк, Н. О.  Оцінювання мовленнєвої діяльності студентів [Текст] / Н. О. Боряк // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 42–43.

2011 рік

  • Боряк, Н. О.  Практична граматика французької мови [Текст] : навч. посібник для студ. III курсу фак-ту інозем. мов педагогічних ВНЗ / Н. О. Боряк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 242 с. 
  • Боряк, Н. О.  Процеси вивчення і викладання мови згідно загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти [Текст] / Н. О. Боряк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 42–43.

2009 рік

  • Боряк, Н. О.  Оцінювання рівня володіння мовою [Текст] / Н. О. Боряк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 90–91.

2008 рік

  • Боряк, Н. О.  Le monde du travail [Текст] : методичні рекомендації для вивчення практичного курсу французької мови : для студ. IV курсу ін-ту філології спец. "Французька та англійська мова" / Н. О. Боряк ; МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 55 с. 
  • Боряк, Н. О.  Плюрилінгвальна та плюрикультурна компетенція в процесі вивчення і викладання мови [Текст] / Н. О. Боряк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 106–107.

2007 рік

  • Боряк, Н. О.  Завдання та їх роль у навчанні мови згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти [Текст] / Н. О. Боряк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 121–122.

2006 рік

  • Боряк, Н. О.  Le systeme educatif francais. Pour en savoir plus [Текст] : методичні рекомендації до вивчення практичного курсу французької мови та країнознавства Франції: для студ. ІІІ курсу фак. інозем. мов спец. "Франц. та англ. мови" / Н. О. Боряк. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 94с. 

2005 рік

  • Боряк, Н. О.  La presse au cours de francais [Текст] : методичні рекомендації до вивчення практичного курсу французької мови: для студ. І курсу фак. інозем. мов спец. "Французька та англійська мови" / Н. О. Боряк. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 50 с.