Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Бова, О. В.  Інтенсивність біологічного вбирання розсіяних металів рослинами автономних лісостепових ландшафтів Сумської області [Текст] / О. В. Бова, Я. С. Бойко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 65–67.

2011 рік

 • Бова, О. В.  Важкі метали в грунтотворних породах типових грунтів лісостепу Сумщини [Текст] / О. В. Бова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 115–116.

2012 рік

 • Бова, О. В.  Баланс макроелементів у лісостепових ландшафтах Сумської області [Текст] / О. В. Бова // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 3 : Географічні науки. – С. 88–91.
 • Бова, О. В.  Міграція важких металів у природних лісостепових ландшафтах Сумської області [Текст] / О. В. Бова // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4. – С. 38–41.
 • Бова, О. В.  Особливості міграції важких металів у лісостепових катенах Сумського Придніпров'я [Текст] / О. В. Бова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 105–106.

2010 рік

 • Бова, О. В.  Деякі особливості хімічного складу типових рослин лісостепу Сумської області [Текст] / О. В. Бова // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 57–62.

2009 рік

 • Бова, О. В.  Загальні риси сезонної динаміки металів у деревних рослинах лісостепу Сумщини [Текст] / О. В. Бова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 190–191.
 • Бова, О. В.  Геохімічні особливості сірих лісових ґрунтів Псельсько-Ворсклянського вододілу Сумської області [Текст] / О. В. Бова, В. Г. Євтушенко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 93–96.
 • Євтушенко, В. Г.  Розширення мережі об'єктів природно-заповідного фонду Сумської області [Текст] / В. Г. Євтушенко, О. В. Бова // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 76–80.

2008 рік

 • Бова, О.  Два типи ландшафтів [Текст] : [Сумщина] / О. Бова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 32–33. – (Тематичний випуск).
 • Бова, О. В.  Деякі хімічні властивості природно-антропогенних ґрунтів околиць міста Суми [Текст] / О. В. Бова // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 100–102.
 • Данильченко, О. С.  Кількісна залежність між атмосферними викидами та геохімічними аномаліями в грунті [Текст] / О. С. Данильченко, О. В. Бова // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А.С.Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 96–99.
 • Бова, О. В.  Розсіяні елементи в верхньочетвертинних лісових відкладах Сумської області [Текст] / О. В. Бова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 225–226.

2007 рік

 • Бова, О. В.  Гідрохімічні показники якісного стану води в р. Ворскла [Текст] / О. В. Бова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 241–242.
 • Ткаченко, Я. М.  Раціональне використання й охорона водних ресурсів Сумської області [Текст] / Я. М. Ткаченко, О. В. Бова // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали ІІ регіон. студ. наук. конф., 10–11 жовтня 2007 р. / СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; редкол.: А. О. Корнус (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 69–73.
 • Бова, О. В.  Трансформація складу дощових опадів кронами дібровних лісів лісостепу Сумської області [Текст] / О. В. Бова // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 85–88.

2005 рік

 • Корнус, А. О.  Палеогеографія антропогену [Текст] : навч. посібник для студ. та магістрантів природ.-геогр. фак. пед. ун-тів / А. О. Корнус, О. В. Бова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 70 с.

2004 рік

 • Бова, О. В.  Географія материків і океанів [Текст] : Запитання. Завдання. Тести : посібник : 7 кл. / О. В. Бова. – Суми : Університетська книга, 2004. – 215 с.
 • Бова, О. В.  Географія України [Текст] : Запитання. Завданн. Тести : посібник : 8 кл. / О. В. Бова. – Суми : Університетська книга, 2004. – 135 с. 

2001 рік

 • Географія материків і океанів [Текст] : збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень : метод. рекомендації : 7 клас / О. В. Бова [та ін.]. – Х. : Світ дитинства : Ранок, 2001. – 60 с. 
 • Бова, А. В.  Физическая география Украины [Текст] : сборник заданий для тематического оценивания учебных достижений : методич. рекомендации : 8 класс / А. В. Бова, А. А. Корнус. – Х. : Мир детства : Ранок, 2001. – 52 с.