Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Boichenko, M.  Programs of future teachers' master training with gifted students: amerikan experience [Текст] = Программы магистерской подготовки будущих учителей с одаренными учащимися: американский опыт / M. Boichenko, A // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 122–124.

2015 рік

 • Бойченко, М. А.  Діяльність міжнародних організацій у сфері освіти обдарованих і талановитих школярів [Текст] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 33–40.
 • Бойченко, М. А.  Менеджмент талантів у вищій школі: інноваційна модель [Текст] / М. А. Бойченко // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 387–402.
 • Бойченко, М. А.  Педагогічна підтримка математично обдарованих школярів: досвід розвинених англомовних країн [Текст] / М. А. Бойченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 1. – С. 19–21.
 • Бойченко, М. А.  Педагогічна підтримка обдарованих школярів: зарубіжний досвід [Текст] / М. А. Бойченко // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 7–9.
 • Бойченко, М. А.  Програми професійної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими і талановитими школярами в університетах США, Канади та Великобританії [Текст] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 10–17.
 • Бойченко, М. А.  Розкриття творчого потенціалу обдарованих школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: досвід США, Канади та Великобританії [Текст] / М. А. Бойченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 29–30.

2014 рік

 • Бойченко, М. А.  Менторство як форма підтримки обдарованих і талановитих у країнах ЄС та США [Текст] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 3–9.
 • Бойченко, М. А.  Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії [Текст] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 166173.
 • Сбруєва, А. А.  Практикум з порівняльної педагогіки [Текст] : [навчально-методичний посібник] / А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, І. А. Чистякова. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 90 с.

2013 рік

 • Бойченко, М. А.  Особливості розвитку культури якості вищої освіти в європейських ВНЗ [Текст] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 3–10.

2012 рік

 • Бойченко, М. А. Моделі і технології виховання в зарубіжних країнах [Текст] : [навчальний посібник] / М. А. Бойченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 141 с.
 • Бойченко, М.  Мотиви інтернаціоналізації європейської вищої освіти [Текст] / М. Бойченко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 222–223.
 • Сбруєва, А. А.  Практикум з порівняльної педагогіки [Текст] : [навчально-методичний посібник] / А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, І. А. Чистякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 90 с.
 • Бойченко, М. А.  Роль ENQA у процесі забезпечення якості Європейської вищої освіти [Текст] / М. А. Бойченко // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 197–199.

2011 рік

 • Бойченко, М. А.  Інновації в управлінні навчальними закладами: досвід США [Текст] / М. А. Бойченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 255–256.
 • Бойченко, М. А.  Розвиток творчого потенціалу освітніх лідерів: Британський досвід [Текст] / М. А. Бойченко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відповід. ред. Л. Л. Безобразова]. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 69–74. – (Педагогічні науки).

2010 рік

 • Бойченко, М. А.  Діяльність інноваційної шкільної мережі "Успіх для всіх" (Success for all) у контексті запровадження загальношкільної реформи у США [Текст] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 70–77.
 • Бойченко, М. А.  Системний підхід в управлінні навчальними закладами: досвід запровадження загальношкільної реформи в США [Текст] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 93–103.
 • Бойченко, М. А.  Тенденції реформування управління сучасною загальною середньою освітою США [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / М. А. Бойченко ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – 20 с. 

2009 рік

 • Бойченко, М. А.  Реформування управління загальною середньою освітою : досвід США [Текст] : монографія / М. А. Бойченко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 178 с. 

2007 рік

 • Бойченко, М. А.  Особливості управління закладом загальної середньої освіти США в рамках програми автономного шкільного менеджменту [Текст] / М. А. Бойченко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України та ін.; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 67–69.

2006 рік

 • Бойченко, М. А.  Болонський процес як форма централізації управління вищої освіти в Європейському регіоні [Текст] / М. А. Бойченко // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м.Суми / редкол.: В. В .Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 6–10.
 • Бойченко, М.  Історичні особливості управління системою загальної середньої освіти в США [Текст] / М. Бойченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 78–83.
 • Бойченко, М. А.  Особливості реформування системи середньої освіти США в контексті політичних змін другої половини ХХ століття [Текст] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 96–102.
 • Бойченко, М. А.  Стандартизація освіти в американській середній школі на початку ХХІ століття [Текст] / М. А. Бойченко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін.; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 37–39.

2005 рік

 • Бойченко, М. А.  Продовжуємо вдосконалювати свою англійську мову [Текст] : навч. посібник для студ. заоч. від-ня фак. інозем. мов, додатк. спец. та післядипломної освіти пед. ВНЗ / М. А. Бойченко, Т. І. Голуб, Г. В. Кудрявська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 154 с. 

2004 рік

 • Бойченко, М. А.  Вдосконалюємо свою англійську мову [Текст] : навч. посібник для студ. / М. А. Бойченко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 99 с.