Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Брага, І.  "Перехресні стежки" двох митців: Микола Бажан і Дмитро Шостакович [Текст] / І. Брага // Дивослово. – 2017. – № 6. – С. 29–39.

2015рік

  • Брага, І.  "Клуб бойового суржику", або Українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook [Текст] / І. Брага // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 32–34 ; № 6. – С. 35–38. 

2013 рік

  • Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів [Текст] : навч. посібник / Т. П. Беценко [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2013. – 347 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, С. В. Воропай, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, Ю. В. Поляничко, В. В. В. Поставний, А. А. Силка, А. Г. Ярова. – Гриф М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-12481 від 27.12.11.

2012 рік

  • Від звука до тексту : Аналіз мовних одиниць різних рівнів [Текст] : навч. посібник / Т. П. Беценко [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2012. – 347 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, С. В. Воропай, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, Ю. В. Поляничко, В. В. В. Поставний, А. А. Силка, А. Г. Ярова.

2011 рік

  • Брага, І. І.  Етностереотип як складник мовної свідомості [Текст] : (на прикладі жанру анекдоту) / І. І. Брага // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 12–24.

2009 рік

  • Брага, І. І.  Оцінка як лінгвістична категорія [Текст] / І. І. Брага // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 146–147.

2007 рік

  • Брага, І. І.  Мовленнєвий образ коментатора телевізійних новин [Текст] / І. І. Брага // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 171.

2004 рік

  • Лінгвокраєзнавство [Текст] : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, діалектів Сумщини: збірник наукових праць викладачів каф. укр. мови, присвячений 80-річчю університету і філологічного факультету/ за ред. В. В. Герман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 103 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, С. В. Івашина, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, О. С. Переломова, Л. П. Петленко, Ю. В. Поляничко, А. Г. Ярова .