Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Бріжата, І. А.  Педагогічні умови адаптації студентів першого курсу до фізичного виховання у ВНЗ [Текст] / І. А. Бріжата, В. В. Шкура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 21–26.

2014 рік

 • Бріжата, І. А.  Оздоровлення студентської молоді засобами фізичної культури в міжвузівському регіональному центрі [Текст] / І. А. Бріжата // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 378–384.

2013 рік

 • Бріжата, І. А.  Валеологізація предмету "Біомеханіка" для студентів Інституту фізичної культури [Текст] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / І. А. Бріжата, В. П. Буйвало // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 160–166.

2012 рік

 • Бріжата, І. А.  Анатомія силових вправ [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів Інституту фізичної культури / І. А. Бріжата ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 127, [1] с.
 • Бріжата, І. А.  Здоров'язберігаючі технології в інноваційній підготовці майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 168.
 • Носко, М. О.  Метрологічний контроль у фізичному вихованні і спорті [Текст] : навчальний посібник для студ. спеціальності "Фізичне виховання" / М. О. Носко, С. В. Гаркуша, І. А. Бріжата ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : ["МП Леся"], 2012. – 263 с.
 • Носко, М. О.  Основи наукових досліджень у підготовці фахівця з фізичного виховання [Текст] : навчальний посібник для студ. спеціальності "Фізичне виховання" / М. О. Носко, І. А. Бріжата, С. В. Гаркуша ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : ["МП Леся"], 2012. – 235 с.
 • Бріжата, І. А.  Профілактика шкільного травматизму у професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 211–218.
 • Цикін, В. О.  Філософія освіти – стратегія прориву в майбутнє [Текст] : монографія / В. О. Цикін, І. А. Бріжата ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 254 с. 

2011 рік

 • Бріжата, І. А.  Науково-дослідна робота майбутнього вчителя фізичної культури з профілактики шкільного спортивного травматизму [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізична культура» до дисципліни «Основи наукових досліджень» / І. А. Бріжата, О. В. Бріжатий ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка. – Суми ; Глухів, 2011. – 182 с.
 • Бріжата, І. А.  Травмопрофілактична підготовка майбутніх учителів фізичної культури при викладанні біомеханіки [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 157.

2009 рік

 • Бріжата, І. А.  Удосконалення травмопрофілактичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури під час вивчення біомеханіки [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 220-221.

2008 рік

 • Бріжата, І. А.  Діагностика травмопрофілактичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 258.

2007 рік

 • Бріжата, І. А.  Педагогічні умови для травмопрофілактичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 263.

2005 рік

 • Бріжата, І. А.  Охорона здоров'я учнів у контексті галузевих стандартів підготовки майбутніх учителів фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата, О. В. Бріжатий // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 138–141.

2004 рік

 • Бріжата, І. А.  Факторний аналіз травматизму на уроках фізичної культури [Текст] / І. А. Бріжата, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту школярів і студентів України : матер. ІV Всеукраїнської наук. студ. конф., 22–23 квітня 2004 р. – Суми : СумДПУ, 2004. – С. 99–102.