Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Будянський, Д. В.  Виконавсько-артистичний компонент риторичної культури сучасного педагога [Текст] / Д. В. Будянський // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 1. – С. 61–71.

2015 рік

 • Будянський, Д. В.  Науково-методична система розвитку риторичної культури викладача вищого навчального закладу як освітня інновація [Текст] / Д. В. Будянський // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 205–208.​

2014 рік

 • Будянський, Д. В.  Виразне читання як елемент академічного красномовства в структурі професійної діяльності викладача вищої школи [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 162–171.
 • Будянський, Д. В.  Риторичні засади української культури козацької доби [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 44–53.
 • Будянський, Д. В.  Формування академічного красномовства викладача вищої школи в евристичній освіті [Текст] / Д. В. Будянський // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 194–214.

2013 рік

 • Будянський, Д. В.  Риторичні засади українського фольклору [Текст] / Д. В. Будянський // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 25–26.
 • Будянський, Д. В.  Роль театрального мистецтва в педагогічній системі А. С. Макаренка [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 3 (29). – С. 97–104 ; Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 50–51.
 • Будянський, Д. В.  Технологія формування педагогічного артистизму [Текст] / Д. В. Будянський // Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 178–208.
 • Будянський, Д. В.  Теоретико-методичні засади академічного красномовства викладача вищої школи [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 135–138.

2012 рік

 • Будянський, В. Мистецтво красномовства = Риторика – мистецтво красномовства [Текст] : навчальний посібник для бажаючих удосконалювати свої ораторські здібності (студентів вузів, учителів, депутатів усіх рівнів, керівників установ, юристів) / В. Будянський, Д. Будянський ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ПВКП «Корпункт»], 2012. – 192 с.
 • Будянський, Д. В.  Соціально-психологічний тренінг як метод профілактики підліткової агресивності [Текст] / Д. В. Будянський // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 272.
 • Будянський, Д. В.  Формування ораторської майстерності майбутніх учителів історії [Текст] / Д. В. Будянський // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 250–251.
 • Будянський, Д. В.  Формування риторичної компетентності майбутніх учителів історії [Текст] / Д. В. Будянський // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумський обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 26–28.
 • Будянський, Д.  Формування риторичної культури соціального педагога [Текст] / Д. Будянський // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 1. – С. 21–23.

2011 рік

 • Будянський, Д. В.  Педагогічний артистизм викладача хореографії [Текст] / Д. В. Будянський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 207–209.
 • Будянський, Д. В.  Соціально-педагогічний тренінг як засіб формування педагогічного артистизму майбутніх учителів [Текст] / Д. В. Будянський // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 310–312.
 • Будянський, Д. В.  Формування педагогічного артистизму майбутніх вчителів засобами соціально-психологічного тренінгу на заняттях з "Основ педагогічної творчості" [Текст] / Д. В. Будянський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 191–193.

2010 рік

 • Будянський, Д. В.  Педагогічний артистизм викладача хореографії [Текст] / Д. В. Будянський // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 46–50 ; Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 121–127.

2009 рік

 • Будянський, Д. В.  Використання творчої спадщини А. С. Макаренка у процесі формування педагогічного артистизму майбутніх учителів [Текст] / Д. В. Будянський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 131.

2008 рік

 • Будянський, Д. В.  Використання творчої спадщини А. С. Макаренка у процесі формування педагогічного артистизму майбутніх учителів [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 117–122.
 • Будянський, Д. В.  Роль театрального мистецтва в педагогічній системі А. С. Макаренка [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічна спадщина А.С.Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С. 27–29.
 • Будянський, Д. В.  Формування професійного іміджу майбутнього вчителя [Текст] / Д. В. Будянський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 160–161.

2007 рік

 • Будянський, В. І.  Риторика – мистецтво красномовства [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / В. І. Будянський, Д. В. Будянський. – Суми : Корпункт, 2007. – 147 с.
 • Будянський, Д. В.  Ораторське мистецтво і театральна культура педагога як ознаки його професійної зрілості [Текст] / Д. В. Будянський // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 164.
 • Будянський, Д. В.  Формування професійного іміджу майбутнього вчителя [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 216–224.

2006 рік

 • Будянський, Д. В.  Студентський театр як засіб формування педагогічного артистизму майбутніх учителів [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 237–244.

2005 рік

 • Будянський, В. І.  Мистецтво виразного читання [Текст] : навч. посібн. для акторів, вчит. шкіл та студ. педагог. ун-в / В. І. Будянський, Д. В. Будянський. – Суми : Козацький вал, 2005. – 194 с. 
 • Будянський, Д. В.  Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя [Текст] : навч.-метод. посібник для викладачів, студ. пед. навч. закл. та вчителів шкіл / Д. В. Будянський. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 162 с. 

2004 рік

 • Будянський, Д. В.  Формування мистецтва мовлення педагога як складової педагогічного артистизму [Текст] / Д. В. Будянський // Педагогічні науки : збірник наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч.1. – С. 334–339.

2002 рік

 • Будянський, В. І.  Шкільний театр [Текст] : навч. посібник / В. І. Будянський, Д. В. Будянський. – Суми : Козацький вал, 2002. – 182 с. 

2001 рік

 • Будянський, В. І.  Мистецтво виразного читання [Текст] : навч. посібник для акторів, вчит. шкіл та студ. пед. ун-тів / В. І. Будянський, Д. В. Будянський. – Суми : Козацький вал, 2001. – 194 с.