Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Хімічна кінетика. Лабораторні та практичні роботи [Текст] : [для студентів спеціальності "Хімія" педагогічних ун-тів] / В. В. Бугаєнко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [рецензенти: М. М. Більченко, Р. М. Пшеничний ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 94 с. 

2014 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Вступ до хімії йонних розплавів [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Бугаєнко ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2014.

2013 рік

 • Багатокомпонентні йонні флуорвмісні розчинники [Текст] : монографія / В. В. Бугаєнко [та ін.] ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; за заг. ред. В. В. Бугаєнка. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 230 с. 
 • Бугаєнко, В. В. Вступ до хімії йонних розчинників [Текст] : навчальний посібник / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; В. В. Бугаєнко. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка] 2013. – [140] с. – (Гриф МОН України).

2012 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Властивості іонних розплавів на основі комплексних флуоридів бору та цирконію [Текст] / В. В. Бугаєнко, Л. В. Ніканорова, С. Г. Бондаренко // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 170–179.

2011 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Взаємодія натрій тетрафлуороборату з компонентами сольового розплаву на основі NaF-ZrF-4 [Текст] / В. В. Бугаєнко, Н. І. Халапюк, Р. С. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 104–105.
 • Бугаєнко, В. В.  Кафедра хімії та методики навчання хімії Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] / В. В. Бугаєнко // Матеріали регіональної наукової конференції молодих дослідників з хімії : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: В. В. Бугаєнко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 5–19.
 • Бугаєнко, В. В.  Самостійна робота з фізичної і колоїдної хімії [Текст] : навч. посібник для студ. природнич. фак-тів пед. ун-тів / В. В. Бугаєнко, Р. Р. Абжалов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 127 с.
 • Ніканорова, Л. В.  До змісту самостійної роботи студентів при вивченні фізичної хімії (розділу "Фазові рівноваги") [Текст] / Л. В. Ніканорова, В. В. Бугаєнко // Матеріали регіональної наукової конференції молодих дослідників з хімії : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: В. В. Бугаєнко]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – С. 33–36.
 • Халапюк, Н. І.  Хімічні процеси в оксидно-сольових розплавах за участю флуоридних сполук цирконію [Текст] / Н. І. Халапюк, В. В. Бугаєнко // Матеріали регіональної наукової конференції молодих дослідників з хімії : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: В. В. Бугаєнко]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – С. 37–41.

2010 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Сольові флуорвмісні розплави як йонні розчинники [Текст] / В. В. Бугаєнко, І. М. Чередник // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 64-69.

2009 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Розчинність оксидів металів у сольових розплавах на основі флуоридів цирконію [Текст] / В. В. Бугаєнко, Р. М. Пшеничний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 203–204.

2008 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Хімічна взаємодія в системі NA", K" // BF , ZRF , F [Текст] / В. В. Бугаєнко, С. Г. Бондаренко, Р. М. Пшеничний // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А.С.Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 243.

2007 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Взаємодія солей у четверній системі KBF - KTiF - NaCI - Na TiF [Текст] / В. В. Бугаєнко, І. М. Чередник, О. Я. Соколовська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 255–256.

2003 рік

 • Бугаєнко, В. В.  А. С. Макаренко у житті Сумського державного педагогічного університету [Текст] / В. В. Бугаєнко // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми, 2003. – С.14–16.

2002 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Самостійна робота з фізичної і колоїдної хімії [Текст] : навч. посібник для студ. природничих фак. пед. ун-тів / В. В. Бугаєнко. – Суми : СумДПУ, 2002. – 99 с. 

2000 рік

 • Бугаєнко, В. В.  Взаємодія солей у четверній взаємній системі К , Nа II BF , СІ , SIF // Вісник Харківського національного університету [Текст] / В. В. Бугаєнко, Г. Я. Касьяненко, І. М. Чередник. – Харків, 2000. – № 495. – С. 24–29.
 • Бугаєнко, В. В.  Діаграми плавкості чотирних сольових систем NaCI-Na BF -KBF -Na SIF та NaCI-KCI-KBF -Na SIF // Український хімічний журнал [Текст] / В. В. Бугаєнко, Г. Я. Кас'яненко, І. М. Чередник. – 2000. – Т. 66, № 1.– С.21–24.