Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Бугрій, В. С.  Зміст і форми краєзнавчої роботи загальноосвітніх шкіл Сумщини у 20-ті рр. ХІХ ст. [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 36–44.
 • Бугрій, В. С.  Проблема визначення вихідних понять теорії шкільного краєзнавства [Текст] / В. С. Бугрій // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – С. 106–113.
 • Бугрій, В. С.  Реалізація більшовицької політики українізації в загальноосвітніх навчальних закладах Глухівської округи [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 43–50.

2013 рік

 • Бугрій, В. С.  Масові форми краєзнавчої роботи шкіл в Україні (90-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / В. С. Бугрій // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін.; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 2. – С. 19–21.
 • Бугрій, В. С.  Оволодіння учнями загальноосвітніх шкіл різними видами діяльності у процесі краєзнавчої роботи (кінець 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) [Текст] / В. С. Бугрій // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 3–6.

2011 рік

 • Бугрій, В. С.  Краєзнавство у шкільних програмах з географії (кінець 50-х – початок 60-рр. ХХ ст.) [Текст] / В. С. Бугрій // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Держ. архів Сумської обл., Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 244–248.
 • Бугрій, В. С.  Краєзнавство у шкільних програмах з історії ( 50-80 рр. ХХ ст. ) [Текст] / В. С. Бугрій // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 83–86.
 • Бугрій, В. С.  Краєзнавчий компонент у програмах природознавчих шкільних предметів (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.) [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 3–10.
 • Бугрій, В. С.  Системний підхід як методологічна основа вивчення шкільного краєзнавства [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 160–166.
 • Бугрій, В. С.  Уроки-екскурсії в практиці української школи 40–50-х років ХХ ст. [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4-5 (14-15). – С. 55–61.
 • Бугрій, В. С.  Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина XX – початок XXI ст.) [Текст] : монографія / В. С. Бугрій ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : МакДен, 2011. – 339 с.

2010 рік

 • Бугрій, В. С.  Використання краєзнавства як засобу розвитку дослідницької діяльності учнів у сучасній українській школі [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 142–147.
 • Бугрій, В. С.  Роль шкільного краєзнавства у політехнічній підготовці учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (50-ті роки ХХ ст.) [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 3–8.

2009 рік

 • Бугрій, В. С.  Краєзнавча робота загальноосвітніх шкіл Сумщини у 20-х роках ХХ ст. [Текст] / В. С. Бугрій // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумський обл. адміністрації, Сумський обл. архів, Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 212–222.
 • Бугрій, В. С.  Форми і методи краєзнавчої роботи у сучасній українській школі [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 105–112.

2008 рік

 • Бугрій, В. С.  Теоретико-методологічні засади шкільного краєзнавства [Текст] / В. С. Бугрій // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 70.

2007 рік

 • Бугрій, В. С.  Вивчення історії рідного краю в школах України у 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / В. С. Бугрій // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 62-63.
 • Бугрій, В. С.  Конотопська битва 1659 р. [Текст] : методичний посібник для вчителів історії / В. С. Бугрій, Ю. В. Ніколенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 26 с.
 • Бугрій, В. С.  Роль краєзнавства у реалізації педагогічних підходів до розвитку української школи (20-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 9-14.
 • Бугрій, В. С.  Уроки з історії нашого краю у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалах історії Сумщини) [Текст] : методичний посібник для вчителів / В. С. Бугрій. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 39 с.

2006 рік

 • Бугрій, В. С.  Розвиток змісту шкільної історичної освіти в Україні у 20 рр. ХХ ст. [Текст] / В. С. Бугрій // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 72–79.
 • Бугрій, В. С.  Створення краєзнавчої літератури для закладів освіти Північно-Східної України та її зміст у 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / В. С. Бугрій // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 83–90.

2005 рік

 • Бугрій, В. С.  Краєзнавство в навчальному процесі трудових шкіл на території сучасної Сумщини [Текст] : (20-ті рр. ХХ ст.) / В. С. Бугрій // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 157–161.

2001 рік

 • Бугрій, В. С.  Проблеми шкільного краєзнавства в педагогічній думці представників Сумщини 20-х рр. ХХ ст. // Матеріали 4-ої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. [Текст] / В. С. Бугрій. – Суми, 2001. – С. 3–7.