Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Булатова, Л. О.  Гендерна педагогіка. Практикум [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. педагогічних спеціальностей вищих навч. закладів / Л. О. Булатова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 148 с.

2014 рік

 • Булатова, Л. О.  До проблеми формування вокально-хорових навичок молодших школярів на уроках музики [Текст] / Л. О. Булатова, О. А. Булгакова // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 18–23.
 • Булатова, Л. О.  Проблема методів навчання на уроках музичного мистецтва [Текст] / Л. О. Булатова, С. В. Козій // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 23–27.
 • Булатова, Л. О.  Розвиток навичок художнього аналізу музичних творів учнями молодшого віку [Текст] / Л. О. Булатова, В. О. Якименко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 28–33.

2013 рік

 • Булатова, Л. О.  Розуміння художньо-образного змісту інструментальної музики учнями молодшого віку [Текст] / Л. О. Булатова, С. В. Рибальченко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 48–52.
 • Булатова, Л. О.  Формування художньо-естетичного ставлення учнів до музичного мистецтва [Текст] / Л. О. Булатова, Т. В. Яценко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 53–56.

2012 рік

 • Булатова, Л. О.  Методична підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва [Текст] / Л. О. Булатова, І. С. Мокренко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ "ТД "Папірус", 2012. – Вип. 2. – С. 48–54.
 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. А. Бірюкова, Л. А. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Н. В. Стефіна, М. І. Фалько, Н. А. Фоломєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 154 с. 
 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музичного мистецтва [Текст] : навч.-методич. посібник для викладачів вищ. навч. закладів мистецької освіти, магістрантів, студентів, учителів музич. мистецтва / Л. А. Бірюкова, Л. О. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 205 с. 
 • Булатова, Л. О.  Проблема творчого самовираження особистості [Текст] / Л. О. Булатова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 118–119.

2011 рік

 • Булатова, Л. О.  Проблема творчого самовираження учнів у практиці професійної підготовки майбутнього вчителя музики [Текст] / Л. О. Булатова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 348–356.

2010 рік

 • Булатова, Л. О.  Проблема формування професійної готовності майбутнього вчителя музики в контексті гендерної педагогіки [Текст] / Л. О. Булатова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 127–138.

2009 рік

 • Булатова, Л. О.  Розвиток умінь ділового спілкування майбутнього вчителя музики [Текст] / Л. О. Булатова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 47–48.

2008 рік

 • Булатова, Л.  Гендерні особливості сприйняття музичного мистецтва [Текст] / Л. Булатова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 51–54.
 • Булатова, Л. О.  Формування професійної свідомості майбутнього вчителя [Текст] / Л. О. Булатова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 54.

2007 рік

 • Булатова, Л. О.  Тренінгова технологія – активізація професійної підготовки вчителя музики [Текст] / Л. О. Булатова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 29–30.

2006 рік

 • Булатова, Л. О.  Формування гендерної культури майбутнього вчителя [Текст] / Л. О. Булатова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 210–217.

2004 рік

 • Булатова, Л. О.  Прийоми і методи розвитку емоційно-чуттєвої сфери учнів на уроках музики [Текст] / Л. О. Булатова // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч.1. – С. 171–179.

​2003 рік

 • Булатова, Л. О.  Управління процесом формування гендерної свідомості учителя [Текст] / Л. О. Булатова // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали наук.-практ. конф., (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 40–43.

2001 рік

 • Булатова, Л. О.  Гендерна освіта в вузі [Текст] : навч.-метод.посібник для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. Ч. 2 : Гендерна педагогіка / Л. О. Булатова. – Суми : СумДПУ, 2001. – 66 с.
 • Булатова, Л. О.  Детермінація музичного сприймання соціокультурними факторами: гендерний підхід // Педагогічні науки: збірник наукових праць. [Текст] / Л. О. Булатова. – Суми, 2001. – С.99–106.