Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Загальна теорія підготовки спортсменів [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" / О. М. Бурла, В. І. Гончаренко, І. М. Кравченко, В. М. Ласточкін, С. В. Гудим ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 182 с. 

2014 рік

 • Кіріченко, Л. О.  Застосування засобів легкої атлетики для підвищення швидкісно-силових якостей дітей 13–14 років під час занять з тхеквондо [Текст] / Л. О. Кіріченко, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 293–297.

2013 рік

 • Кіріченко, Л. О.  Побудова спортивного тренування і розвиток фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку, які займаються тхеквондо [Текст] / Л. О. Кіріченко, В. І. Самодай, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури, Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 247–251.

2011 рік

 • Бурла, О. М.  Легка атлетика [Текст] : навч. посібник для студ. ВНЗ фізичної культури / О. М. Бурла ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 127 с.
 • Бурла, О. М.  Лицарі бігової доріжки [Текст] : нариси про видатних спортсменів Сумщини / О. М. Бурла, А. І. Кудренко, В. І. Підлісний. – Суми : Вид-во "МакДен", 2011. – 173 с. : іл. 
 • Особливості проведення занять з футболу у школі [Текст] / І. М. Кравченко, В. М. Шаповал, В. В. Гладов, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О Лянной., В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 317–322.
 • Склеменок, Б. А.  Педагогічні умови технічної підготовки юних футболістів на етапі початкової спортивної підготовки [Текст] / Б. А. Склеменок, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О Лянной., В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 358–362.
 • Бордакова, Ю. С.  Розвиток фізичних здібностей юних каратистів на етапі початкової спортивної підготовки [Текст] / Ю. С. Бордакова, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 249–251.
 • Бурла, О. М.  Силова і швидкісно-силова підготовка юних біатлоністів у підготовчому і змагальному періодах річного циклу [Текст] / О. М. Бурла, А. І. Кудренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О Лянной., В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 258–264.
 • Бурла, О. М.  Управління тренувальним процесом юних біатлоністів [Текст] / О. М. Бурла // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 164–165.

2010 рік

 • Шаповал, В. М.  Використання рухових ігор та естафет на уроках з футболу [Текст] / В. М. Шаповал, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 79–81.
 • Гутенко, В. В.  Загальна фізична підготовка юних каратистів на етапі попередньої підготовки [Текст] / В. В. Гутенко, О. А. Крутов, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г.Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 154–156.
 • Бурла, О. М.  Плавання. Прискорений курс навчання [Текст] : навч. посібник / О. М. Бурла. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 155 с. 
 • Крутов, О. А.  Розвиток силових здібностей юних каратистів [Текст] / О. А. Крутов, В. В. Гутенко, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 173–176.

2009 рік

 • Кравченко, І. М.  Визначення вікових особливостей і рівня спеціальної фізичної підготовленості юних футболістів [Текст] / І. М. Кравченко, В. В. Гладов, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 348–353.
 • Бурла, О. Є.  Вплив музики на фізичну активність спортсменів [Текст] / О. Є. Бурла, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 284–290.
 • Олексеєнко, О. В.  Деякі питання відбору бігунів на середні дистанції [Текст] / О. В. Олексеєнко, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 427–433.
 • Малишкін, А. М.  Методика навчання легкоатлетичних вправ учнів 5-6 класів [Текст] / А. М. Малишкін, О. М. Бурла // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 259–260.
 • Методика навчання легкої атлетики на заняттях з фізичного виховання [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. фіз. вихов. і спорту / О. М. Бурла, В. Ф. Котов, А. О. Бурла, Є. І. Заікін, О. В. Лисенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 221 с. : іл.
 • Малишкін, А. М.  Особливості методики навчання легкоатлетичних вправ учнів 5-6 класів загальноосвітньої школи [Текст] / А. М. Малишкін, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 73–79.
 • Ніколаєнко, С. І.  Становлення національної системи фізичної культури з витоків до сучасності [Текст] / С. І. Ніколаєнко, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 198–203.
 • Кравченко, І. М.  Сучасні методи контролю за швидкісними та силовими здібностями футболістів [Текст] / І. М. Кравченко, В. М. Шаповал, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 342–348.
 • Бугрій, С. В.  Характеристика фізичної підготовки борців на етапі поглибленої спеціалізації [Текст] / С. В. Бугрій, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 279–284.

2008 рік

 • Вищі досягнення легкоатлетів Сумщини [Текст] / О. М. Бурла, В. І. Васильєв, М. П. Гудим, С. В. Гудим // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 544–550.
 • Головенко, О. А.  Застосування рухливих ігор на заняттях з молодшими школярами [Текст] / О. А. Головенко, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 27–37.
 • Мордвінова, А. В.  Облік анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму при догляді за дітьми [Текст] / А. В. Мордвінова, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 376–386.
 • Шаповал, В. М.  Формування фізичних якостей у юних футболістів [Текст] / В. М. Шаповал, І. М. Кравченко, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 705–710.
 • Ігошев, О. О.  Швидкісні здібності і методика їх розвитку у боксерів [Текст] / О. О. Ігошев, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 590–594.

2007 рік

 • Бурла, О. М.  Взаємодія природи та суспільства. Види користування [Текст] : 10 клас / О. М. Бурла // Географія. – 2007. – №  21. – С. 30–32.
 • Бурла, О.  Організація науково-дослідної діяльності учнів з географії [Текст] / О. Бурла // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2007. – №  11, березень. – С. 21–23.
 • Мордвінова, А. В.  Особливості проведення масажу у віці від 1,5 до 3 місяців [Текст] / А. В. Мордвінова, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 382–386.

2006 рік

 • Лазоренко, С. А.  Взаємозв'язок фізичної та технічної підготовки в тренувальному процесі юних борців [Текст] / С. А. Лазоренко, О. М. Бурла, С. О. Саєнко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 445–449.
 • Бурла, О. М.  Легка атлетика [Текст] : навч. посібник для студ. факульт. фіз. культури пед. ун-в / О. М. Бурла. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 127 с. 
 • Бурла, О. М.  Прискорене навчання плавання студентів [Текст] : навч. посібник для студ. ун-тів і викладачів фіз. виховання / О. М. Бурла, О. В. Марченко, А. О. Бурла ; МОН України, СумДУ. – Суми : СумДУ, 2006. – 166 с. 

2005 рік

 • Бурла, О. М.  Королева спорту на факультеті фізичної культури СДПУ ім. А. С. Макаренка – 25 кроків становлення [Текст] : [історія факультету фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / О. М. Бурла, М. П. Гудим, С. В. Гудим // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін ]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 4–7.
 • Бурла, О. М.  Легка атлетика [Текст] : тестові завдання для студ. фак. фізичної культури пед. ун-тів / О. М. Бурла, А. О. Бурла, М. П. Гудим. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 127 с.​
 • Сергієнко, В. М.  Розвиток спеціальної витривалості у бігунів [Текст] : [з використанням швидкісно-силових вправ, тренажерних пристроїв, кросових змагань] / В. М. Сергієнко, О. М. Бурла, П. М. Сайко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукр. наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін ]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 231–233.