Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Бєсєдіна, А. А.  Здоров'язбережувальна компонентність у школах сприяння здоров'ю країн Східної Європи [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 27–28.
  • Бєсєдіна, А. А.  Організаційно-педагогічні засади діяльності європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю у країнах Східної Європи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / А. А. Бєсєдіна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 20 с.

2014 рік

  • Бєсєдіна, А. А.  Методологічні засади діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 159–166.

2012 рік

  • Бєсєдіна, А. А.  Європейська мережа шкіл сприяння здоров'ю - інвестиція в освіту та здоров'я [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ "Лерадрук"], 2012. – Ч. 2. – С. 22–27.
  • Бєсєдіна, А. А.  Здоров'язбережувальна діяльність національної мережі шкіл сприянню здоров'ю [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумський обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 61–62.
  • Бєсєдіна, А. А.  Модель організації діяльності європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю країн Східної Європи [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 146–154.
  • Бєсєдіна, А. А.  Передумови виникнення національної мережі шкіл сприяння здоров'ю [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 64–74.

2011 рік

  • Бєсєдіна, А. А.  Понятійно-категоріальний апарат у дослідженнях з проблеми збереження та зміцнення здоров'я дітей [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4–5 (14–15). – С. 39–47.
  • Бєсєдіна, А. А.  Становлення та розвиток Європейської мережі шкіл сприяння здоров'ю [Текст] / А. А. Бєсєдіна // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 47–53.