Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Чашечникова, О. С.  Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика [Текст] / О. С. Чашечникова, Н. І. Одарченко, Н. М. Захарченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 440–449.

2015 рік

 • Чашечникова, О. С.  Один з аспектів підготовки вчителя математики. Досвід США та України [Текст] / О. С. Чашечникова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 177–179.
 • Олімпіадні завдання на заняттях з елементарної математики як один із шляхів розвитку творчого мислення студентів [Текст] / О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник, О. Г. Бардакова, Л. Ю. Глазько, Т. В. Свєтлова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 5/6. – С. 60–66.
 • Чашечникова, О. С.  Стилі діяльності у навчанні математики [Текст] / О. С. Чашечникова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 3. – С. 116–118.

2014 рік

 • Чашечникова, О. С.  До проблеми створення систем завдань з математики, спрямованих на розвиток творчого мислення учнів [Текст] / О. С. Чашечникова, А. С. Івченко, Т. В. Тверезовська // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 120–130.
 • Чашечникова, О. С.  Інноваційні підходи до підготовки майбутнього вчителя математики. Навчання елементарної математики [Текст] / О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 262–270.
 • Чашечникова, О. С.  Один із аспектів формування готовності майбутнього вчителя математики до створення творчого середовища [Текст] / О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 391–401.
 • Чашечникова, О. С.  Перші результати участі України у міжнародних моніторингових дослідженнях з математики [Текст] / О. С. Чашечникова, А. О. Макєєва // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 82–90.
 • Чашечникова, О. С.  Підвищення ефективності навчання математики кадетів через використання інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] / О. С. Чашечникова, С. В. Шаматрін // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 4. – С. 133–138.
 • Чашечникова, О. С.  Про деякі результати участі України у TIMSS [Текст] : [міжнародні тести] / О. С. Чашечникова, А. О. Макєєва // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 1. – С. 90–92.
 • Чашечникова, О. С.  Проблеми навчання математики в закладах середньої освіти з посиленою військово-фізичною підготовкою [Текст] / О. С. Чашечникова, С. В. Шаматрін // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 1. – С. 92–94.
 • Чашечникова, О. С.  Система завдань з математики, спрямована на розвиток творчого мислення [Текст] / О. С. Чашечникова, Т. В. Тверезовська, А. С. Івченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 1. – С. 85–87.
 • Чашечникова, О. С.  Створення творчого середовища у процесі піготовки учнів до математичних олімпіад [Текст] / О. С. Чашечникова, Є. А. Колесник // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 1. – С. 87–90.
  Чашечникова, О. С.  Шляхи підвищення ефективності навчання математики в закладах середньої освіти з посиленою військово-фізичною підготовкою [Текст] / О. С. Чашечникова, С. В. Шаматрін // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 3. – С. 91–96.

2013 рік

 • Чашечникова, О. С.  Концептуальні засади формування і розвитку творчого мислення школярів в ході навчання математики [Текст] / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 141–152.
 • Чашечникова, О. С.  Розвиток творчого мислення майбутнього вчителя математики у процесі розв'язування задач різними способами [Текст] / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 241–247.
 • Чашечникова, О. С.  Специфіка використання організаційних форм і методів навчання математики з метою розвитку творчого мислення учнів [Текст] / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 188–197.
 • Чашечникова, О. С.  Формування готовності майбутніх економістів до професійної діяльності через розвиток дослідницьких здібностей у ході навчання математики [Текст] / О. С. Чашечникова, З. Б. Чухрай // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 294–302.
 • Чашечникова, О. С.  Формування творчої особистості учнів в процесі навчання математики. Розвиток математичних здібностей [Текст] : навчально-методичний посібник / О. С. Чашечникова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Науково-експериментальна лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 209 с.

2012 рік

 • Чашечникова, О. С.  Міжнародне порівняльне дослідження підготовки вчителів математики. Перші результати та висновки [Текст] / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 40–407.
 • Чашечнікова, Л. Г.  Проблема підготовки студентів до викладання шкільного курсу геометрії [Текст] / Л. Г. Чашечнікова, О. С. Чашечникова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 150–152.
 • Чашечникова, О. С.  Спрямованість навчання математики на формування і розвиток творчого мислення школярів [Текст] / О. С. Чашечникова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 1. – С. 106–109.
 • Чашечникова, О. С.  Шляхи вдосконалення підготовки вчителя математики. Вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 172–178.

2011 рік

 • Чашечникова, О. С.  Залучення студентів до творчої діяльності через розв'язування задач на побудову [Текст] / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова, С. В. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 94.
 • Чашечникова, О. С.  Розвиток творчого мислення учнів під час навчання математики. Проблема діагностики [Текст] / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 217–226.
 • Чашечникова, О. С.  Створення творчого середовища в умовах диференційованого навчання математики [Текст] : монографія / О. С. Чашечникова. – Суми : [ПП Вінниченко М. Д., ФОП Литовченко Є. Б.], 2011. – 411 с. 

2010 рік

 • Чашечникова, О. С.  Формування творчої самостійності учнів в умовах профільного навчання математики [Текст] / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 2 (4). – С. 93–103.
 • Чашечникова, О. С.  Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції [Текст] : [навчально-методичний посібник] / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова, О. В. Мартиненко ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – [2-ге вид.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 133 с.
 • Чашечникова, О.  Шляхи розвитку творчого мислення учнів в умовах профільного навчання математики [Текст] / О. Чашечникова // Математика в школі. – 2010. – № 10. – С. 33–35.

2009 рік

 • Деякі аспекти формування математичної грамотності учнів [Текст] / О. С. Чашечникова, М. В. Мельникова, Л. В. Носачсенко, Ю. М. Тверезовська, Н. О. Шевченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голова: Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 103–105.
 • Чашечникова, О. С.  До питання про підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики [Текст] / О. С. Чашечникова, Л. О. Калюсенко, О. П. Руденко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голова: Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 102–103.
 • Чашечникова, О. С.  Інтенсифікація процесу навчання математики з метою розвитку інтелектуальної компетентності учнів [Текст] / О. С. Чашечникова, І. М. Москаленко, Т. І. Нанченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голова: Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 105–106.
 • Чашечникова, О. С.  Математична грамотність як одна із складових інтелектуальної компетентності учнів [Текст] / О. С. Чашечникова, І. М. Москаленко, Л. О. Калюсенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 209–216.
 • Чашечникова, О. С.  Система розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання математики. Мотиваційно-стимулюючий блок [Текст] / О. С. Чашечникова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голова: Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 100–102.
 • Чашечникова, О. С.  Формування якостей дослідників у майбутніх учителів математики [Текст] / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 16–17.

2008 рік

 • Чашечникова, О. С.  Підготовка майбутніх учителів до дослідницької діяльності [Текст] : навч. посібник для студ. фіз.-мат. ф-ту. Ч. 2 : Формування у студентів фіз-мат. ф-тів пед. ВНЗ якостей дослідника / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечнікова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 46 с.
 • Чашечникова, О. С.  Шляхи виявлення рис творчої особистості учнів у процесі навчання математики [Текст] / О. С. Чашечникова, Л. Г. Чашечникова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 18–19.

2007 рік

 • Чашечникова, О.  Програма спецкурсу "Графіки функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції [Текст] / О. Чашечникова, Л. Чашечникова, О. Мартиненко // Математика в школі. – 2007. – № 3. – С. 23-28 ; №5. – С. 30–35.
 • Чашечникова, О.  Створення творчого середовища у процесі навчання математики з метою формування в учнів готовності до творчості [Текст] / О. Чашечникова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 14–15.

2006 рік

 • Чашечникова, О. С.  Підвищення ефективності розвитку творчої особистості учнів класів гуманітарного профілю під час навчання математики [Текст] / О. С. Чашечникова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 219–228.
 • Чашечникова, О. С.  Спрямованість модульно-рейтингової системи навчання математики на розвиток особистості [Текст] / О. С. Чашечникова, З. Б. Чухрай // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 101–103.

2000 рік

 • Петренко, С. В.  Арифметика. [Текст] : 5–9 кл. : навч.-метод. посібник: для учнів, вчителів та студентів / С. В. Петренко, Л. Г. Чашечникова, О. С. Чашечникова. – Суми : Редакційно-видавничий відділ Сум ДПУ, 2000. – 70 с.
 • Чашечникова, О. С.  Знайти золоте руно: математичний вечір-змагання [Текст] / О. С. Чашечникова // Математика. – 2000. – № 19. – С. 6.