Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Денисенко, Ж. В.  Кліматична характеристика Сумського району [Текст] / Ж. В. Денисенко, В. В. Чайка // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 60–63.
 • Корисні копалини Сумської області [Текст] : методичні вказівки до вивчення теми з курсу "Краєзнавство" / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: А. О. Корнус, В. В. Чайка]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 27 с. : іл.
 • Анохін, Є. В.  Особливості формування психологічної культури вихователя різновікового дитячо-юнацького об'єднання [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / Є. В. Анохін, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський, М. Й. Боришевський ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – С. 270–284.

2013 рік

 • Анохін, Є. В.  Інтелектуальний розвиток дітей і підлітків у системі різновікового спілкування та взаємодії [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 89–92.
 • Чайка, В. В.  К вопросу о тектоническом строении бассейна Среднего Псла [Текст] / В. В. Чайка, Л. Г. Москаленко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4. – С. 120–124.
 • Анохін, Є. В.  Розвиток інтелектуальної діяльності підлітків в позашкільному середовищі [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (28). – С. 8–16.

2012 рік

 • Чайка, В. В.  Гідрогеологічні умови басейну Псла в межах Сумської області [Текст] / В. В. Чайка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 111.
 • Анохін, Є. В.  Особливості процесу формування наукової картини світу в системі громадської освіти [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 5 (23). – С. 181–188.
 • Анохін, Є. В.  Розвиток інтелектуальної діяльності підлітків в позашкільному середовищі [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 11–13.
 • Чайка, В. В.  Современные оползневые процессы в бассейне Псла в пределах Сумськой области [Текст] / В. В. Чайка, Л. Г. Москаленко, Ю. П. Соколов // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 3 : Географічні науки. – С. 226–231.

2011 рік

 • Чайка, В. В.  Геоморфологічна будова басейну верхнього Псла [Текст] / В. В. Чайка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 121.
 • Чайка, В. В.  Методологические аспекты геоморфологической изученности гляциальных и перигляциальных районов плейстоценовых оледенений Украины [Текст] / В. В. Чайка // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д .], 2011. – Вип. 2 : Географічні науки. – С. 144–148.
 • Анохін, Є. В.  Проблеми інтеграції природничо-математичного циклу в процесі спільної діяльності учнів та студентів під час дослідницьких експедицій [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 3–10.

2010 рік

 • Чайка, В. В.  До питання про стан геологічних пам'яток Сумщини [Текст] / В. В. Чайка // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 146–149.
 • Москаленко, Л. Г.  Геоморфологічна будова полігону польової практики студентів географічної спеціальності [Текст] / Л. Г. Москаленко, В. В. Чайка // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М. , друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 153–156.

2009 рік

 • Москаленко, Л. Г.  Методика составления региональной морфогенетической карты [Текст] / Л. Г. Москаленко, В. В. Чайка // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 89–93.
 • Чайка, В. В.  Методологічні аспекти дослідження рельєфу [Текст] / В. В. Чайка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 191.
 • Москаленко, Л. Г.  Региональная стратиграфическая схема верхнемиоцен-четвертичных отложений [Текст] / Л. Г. Москаленко, В. В. Чайка // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 80–83.

2008 рік

 • Москаленко, Л. Г.  К происхождению озер в долине реки Северский Донец в районе поселка Комсомольский Харьковской области [Текст] / Л. Г. Москаленко, В. В. Чайка // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 49–51.
 • Ананьев, С. Н.  Методика морфометрического анализа на основе цифровых моделей рельефа [Текст] / С. Н. Ананьев, Л. Г. Москаленко, В. В. Чайка // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А.С.Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 88–96.
 • Чайка, В. В.  Регіональні особливості ерозійних і карстових процесів та їх вплив на екологію ландшафтів у басейні р. Псел у межах Сумської області [Текст] / В. В. Чайка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 226–227.
 • Чайка, В.  Усього 5440 річок [Текст] : [Внутрішні води Сумщини] / В. Чайка // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 18–19. – (Тематичний випуск).

2007 рік

 • Чайка, В. В.  Денудаційні процеси – ведучій фактор зміни ландшафтно-екологічної ситуації [Текст] : на прикладі басейну Верхнього Псла / В. В. Чайка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 253.
 • Чайка, В. В.  До характеру ерозійних процесів поблизу села Зелений Гай Сумського району [Текст] / В. В. Чайка // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 42–45.

2005 рік

 • Негативное влияние некоторых современных экзогенных процессов на природноресурсный потенциал Сумской области [Текст] : [ландшафт] / В. В. Чайка, Д. В. Цибулин, С. Б. Иванченко, А. А. Корнус // Екологія і раціональне природокористування : наукові записки Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: С. І. Сюткін, А. О. Корнус, Б. М. Нешатаєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 51–54.