Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Леоненко, А. В.  Нормативно-правове забезпечення процесу допризовної підготовки молоді [Текст] / А. В. Леоненко, С. В. Чередніченко, В. І. Олійник // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 147–150.

2016 рік

 • Кривопишин, В. А.  Сучасний стан розвитку кікбоксингу в Україні та на Сумщині [Текст] / В. А. Кривопишин, А. В. Леоненко, С. В. Чередніченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 223–227.

2014 рік

 • Марченко, Д. В.  Удосконалення фізичної підготовки студентів-спортсменів групи ПСМ з панкратіону [Текст] / Д. В. Марченко, М. Б. Чхайло, С. В. Чередніченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 337–340.

2013 рік

 • Чередніченко, С. В.  Контроль фізичної підготовки спортсменів у позаурочний час (на прикладі панкратіону) [Текст] / С. В. Чередніченко, О. М. Мяус // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 381–383.
 • Марченко, Д. В.  Педагогічна система фізичної підготовки у панкратіоні [Текст] / Д. В. Марченко, С. В. Чередніченко, М. Б. Чхайло // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18-19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 303–306.

2012 рік

 • Чередніченко, С. В.  Особливості прояву поведінкових комплексів спортсменів-єдиноборців у ході підготовки та участі у змаганнях [Текст] / С. В. Чередніченко, А. В. Фісенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 364–369.
 • Гузь, Д. І.  Рухова активність і мотивація до занять фізичними вправами у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Д. І. Гузь, С. В. Чередніченко, П. Ф. Рибалко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 68–72.
 • Чередніченко, С. В.  Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів-панкратіастів високого класу [Текст] / С. В. Чередніченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 162–163.

2011 рік

 • Верблюдов, І. Б.  Організація і методика оздоровчої фізичної культури [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Б. Верблюдов, Т. О. Лоза, С. В. Чередніченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 240 с.
 • Чередніченко, С. В.  Психофізична регуляція в навчально-тренувальному процесі з панкратіону юнаків віком 12–13 років [Текст] / С. В. Чередніченко, Д. М. Шпирко, А. В. Фісенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 375–379.

2010 рік

 • Гвоздецька, С. В.  Історія оздоровчої фізичної культури [Текст] : навчальний посібник / С. В. Гвоздецька, С. В. Чередніченко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 210 с.
 • Пристюк, С. Г.  Методи оздоровлення дітей шкільного віку в умовах відпочинку в літніх таборах [Текст] / С. Г. Пристюк, С. В. Чередніченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 50–51.
 • Чередніченко, С. В.  Спеціальна фізична підготовка у видах спортивних єдиноборств [Текст] / С. В. Чередніченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 233–236.
 • Сердюк, С. С.  Формування технічних навичок у боксерів на етапі попередньої базової підготовки [Текст] / С. С. Сердюк, С. В. Чередніченко, А. В. Фісенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 208–210.

2009 рік

 • Чередніченко, С. В.  Безперервна підготовка фахівців з єдиноборств [Текст] : [структура навчальної дисципліни "Теорія і методика викладання єдиноборств" Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А. С. Макаренка з урахуванням вимог Болонської конвенції] / С. В. Чередніченко, А. В. Фісенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 251–256.
 • Чередніченко, С. В.  Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів-панкратіастів високого класу [Текст] / С. В. Чередніченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 240–241.

2008 рік

 • Чередніченко, С. В.  Зміст та методика техніко-тактичної підготовки спортсменів у панкратіоні [Текст] / С. В. Чередніченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 697–705.
 • Чередниченко, С. В.  Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів-панкриатистів високого класу [Текст] / С. В. Чередниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 278–279.

2007 рік

 • Чередніченко, С. В.  Структура професійної підготовленості спеціаліста з панкратіону [Текст] / С. В. Чередніченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 593–597.
 • Чередниченко, С. В.  Удосконалення техніко-тактичної підготовки спортсменів-панкратіастів високого класу [Текст] / С. В. Чередниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 278.

2006 рік

 • Чередніченко, С. В.  Порівняльний аналіз техніки рухових дій у панкратіоні [Текст] / С. В. Чередніченко, А. В. Фісенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, (20–21 квітня 2006 року) / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 488–494.

2005 рік

 • Чередніченко, С. В.  Системний аналіз еволюції рухових дій в єдиноборствах [Текст] / С. В. Чередніченко, О. В. Бріжатий, А. В. Фісенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 438–444.