Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Чернякова, А.  Інноваційні форми підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з протидії торгівлі людьми [Текст] / А. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 392–397.
 • Поляничко, А.  Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії аніматора з клієнтом у процесі соціокультурної діяльності [Текст] / А. Поляничко, А. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 320–326.
 • Оберемко, Ю. В.  Роль волонтерської практики у системі професійної підготовки соціальних педагогів до здійснення соціального захисту сімей біженців в Україні [Текст] / Ю. В. Оберемко, А. В. Чернякова // Студентська наука - 2016 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: М. О. Лазарєв, Л. С. Левченко, І. І. Проценко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Т. 1. – С. 89–90.
 • Чернякова, А. В.  Соціальне партнерство студентів-волонтерів, громадських організацій та державних установ у сфері протидії торгівлі людьми [Текст] : інформаційно-методичні рекомендації / А. В. Чернякова ; МОН України, Міжнародна організація з Міграції ; Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності ; Департамент соц. захисту населення Сумської ОДА та ін. – Тернопіль : ТзОВ "Терно-граф", 2016. – 60 с. : іл. 
 • Чернякова, А. В.  Тренінг як інноваційна технологія фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи у сфері протидії торгівлі людьми [Текст] / А. В. Чернякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 243–245.

2015 рік

 • Чернякова, А. В.  Діяльність громадських організацій у сфері протидії торгівлі дітьми [Текст] / А. В. Чернякова // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 123–127.

2012 рік

 • Чаус, А. О.  Здоров'язберігаючі технології в освіті: стан розробки проблеми [Текст] / А. О. Чаус, А. В. Чернякова // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 109–115.
 • Чернякова, А. В.  Соціальне партнерство в шкільних громадах США [Текст] / А. В. Чернякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 277–278.
 • Циганій, Я. В.  Соціально-педагогічний супровід майбутніх неповнолітніх матерів [Текст] / Я. В. Циганій, А. В. Чернякова // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 102–108.
 • Чернякова, А.  Турботливі шкільні громади як інноваційний засіб соціального виховання учнів: досвід США [Текст] / А. Чернякова // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (30–31 травня 2012 року) / [редкол.: А. А. Сбруєва, С. М. Луценко, І. А. Медведєв та ін.]. – Суми : [НІКО], [2012]. – Ч. 2. – С. 139–141.
 • Луценко, О. А.  Як боротись з насиллям в школі? (Проблема насильства та агресивних дій учнів ЗОШ і як їй протистояти) [Текст] : навчально-методичний посібник для працівників соціальних служб, та керівників закладів соціально-педагогічного спрямування / О. А. Луценко, А. О. Поляничко, А. В. Чернякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки і психології ; Управління у справах сім'ї, дітей і молоді Сумської обл. держ. адміністрації. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 106 с. 

2011 рік

 • Чернякова, А. В.  Досвід формування соціальної відповідальності учнів у сучасній школі США [Текст] / А. В. Чернякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 202–204.
 • Чернякова, А. В.  Формування соціальної компетентності учнів у загальноосвітніх школах США [Текст] / А. В. Чернякова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (20–21 квітня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 63–65.

2010 рік

 • Чернякова, А. В.  Педагогічні стратегії запобігання та подолання насильства в загальноосвітніх школах: досвід США [Текст] : навчально-методичний посібник для студ. спец. "Соціальна педагогіка" / А. В. Чернякова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. соц. педагогіки і гендерних студій. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2010. – 245 с. : іл.

2009 рік

 • Чернякова, А. В.  Засади розробки і впровадження інтерактивних технологій у превентивному вихованні в школах США [Текст] / А. В. Чернякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 173–174.

2008 рік

 • Чернякова, А. В.  Ідея колективного виховання в школах США [Текст] / А. В. Чернякова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 115–117.
 •  Літовка, Ю. О.  Педагогічні умови профілактики наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи [Текст] / Ю. О. Літовка, А. В. Чернякова // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України ; Сумська обл. держ. адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 97–101.
 • Чернякова, А. В.  Просвітницький підхід щодо запобігання насильству в школах США [Текст] / А. В. Чернякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 209–210.
 • Чернякова, А. В.  Розвиток ідеї учнівського самоврядування А. С. Макаренка в сучасній школі США [Текст] / А. В. Чернякова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 366–372.

2007 рік

 • Чернякова, А. В.  Стан моральності підлітків США: причина кризи [Текст] / А. В. Чернякова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 83–89.
 • Чернякова, А. В.  Сучасний досвід профілактики девіантної поведінки в загальноосвітніх школах США [Текст] / А. В. Чернякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 213–214.

2006 рік

 • Чернякова, А. В.  Модель конфліктогенних факторів, що обумовлюють насильство в освітніх закладах США [Текст] / А. В. Чернякова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 146–151.