Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Чернякова, Ж. Ю.  Innovative strategies in higher education in european countries [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 99–101.
 • Чернякова, Ж.  Інновації в управлінні самостійною роботою студентів-бакалаврів: теоретичні та методичні засади [Текст] / Ж. Чернякова // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професорів А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 387–410.

2016 рік

 • Чернякова, Ж.  Методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів [Текст] / Ж. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 155–172.
 • Наскрізна педагогічна практика [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [науковий редактор А. А. Сбруєва ; автори розділів: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. Б. Кривонос, Н. В. Коваленко, Н. Г. Осьмук, І. І. Проценко, Г. В. Волошко, Ж. Ю. Чернякова]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 319 с.
 • Чернякова, Ж. Ю.  Управління самостійною роботою студентів-бакалаврів у контексті професійно-педагогічної підготовки [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 227–229.

2015 рік

 • Чернякова, Ж. Ю.  Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої Британії [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 141–151.
 • Чернякова, Ж. Ю.  Особливості підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі в суспільстві ризику [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 299–301.
 • Чернякова, Ж. Ю.  Професійно-педагогічна підготовка фахівців соціальної сфери до роботи з сім'єю та дитиною у Великобританії [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 208–210.

2014 рік

 • Чернякова, Ж. Ю.  Підготовка викладача вищої школи до моніторингу якості вищої освіти: аналіз зарубіжного досвіду [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 385–409.
 • Чернякова, Ж. Ю.  Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 36-46.
 • Чернякова, Ж. Ю.  Сучасні тенденції інноваційного розвитку вищої освіти в Україні [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 123–126.

2013 рік

 • Чернякова, Ж. Ю.  Інноваційні підходи до підготовки магістрів соціально-педагогічної галузі: зарубіжний досвід Великої Британії [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 316–337.
 • Чернякова, Ж. Ю.  Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії: змістові засади [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 132–142.
 • ​Чернякова, Ж. Ю.  Педагогічна система А. С. Макаренка: методи виховного впливу в пенітенціарних закладах [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 220–222.
 • Соціальна робота в пенітенціарній системі України [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Коваленко, О. Б. Кривонос, Ж. Ю. Чернякова, І. А. Чистякова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 247 с. 

2012 рік

 • Чернякова, Ж. Ю.  Інтернаціоналізація освітнього простору старшої школи Великої Британії [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Ж. Ю. Чернякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 20 с. 
 • Чернякова, Ж. Ю.  Стратегічні завдання розвитку освітнього простору старшої школи Великобританії [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 235–236.

2011 рік

 • Чернякова, Ж. Ю.  Інтернаціоналізаційні пріоритети розвитку освітнього простору старшої школи Великої Британії [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 264–265.
 • Чернякова, Ж. Ю.  Вплив сучасних інтеграційних процесів на формування освітньої політики [Текст] : [процеси европеізації освіти] / Ж. Ю. Чернякова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (20–21 квітня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 65–67.

2010 рік

 • Чернякова, Ж. Ю.  Інтернаціалізація освітнього простору старшої школи Великобританії: досвід позашкільної роботи [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 202–204.
 • Чернякова, Ж. Ю.  Цілі інтернаціоналізації вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 123–131.

2009 рік

 • Чернякова, Ж. Ю.  Професійна підготовка вчителів старшої школи Великої Британії у контексті інтернаціоналізації освіти [Текст] / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 116–125.