Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Черниш, А. Є.  Жанрово-стильові особливості роману-біографії у творчості Михайла Слабошпицького [Текст] : монографія / А. Є Черниш, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – 171 с.

2012 рік

  • Черниш, А. Є.  Наратологічні особливості великої прози М. Слабошпицького [Текст] / А. Є. Черниш // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 19.

2011 рік

  • Черниш, А. Є.  Творчість М. Слабошпицького у контексті сучасної літератури [Текст] / А. Є. Черниш // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 21.