Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Торшина, А. С.  Методика розвитку координаційних здібностей спортсменів 12–14 років у кінному спорті [Текст] / А. С. Торшина, В. О. Лапицький, М. Б. Чхайло // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 284–287.
 • Лазоренко, С. А.  Олімпійський рух на Сумщині (1956–2016) [Текст] / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло, А. Я. Коломієць // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 134–138.
 • Кулик, А. А.  Особливості підготовки футболістів-початківців [Текст] / А. А. Кулик, М. Б. Чхайло // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 227–232.
 • Ігнатенко, В. В.  Удосконалення швидкісно-силових здібностей у футболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / В. В. Ігнатенко, В. О. Лапицький, М. Б. Чхайло // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 197–201.

2015 рік

 • Лазоренко, С. А.  Давньогрецька агоністика та її зв'язок зі спортивними фестивалями міст Північного Причорномор'я [Текст] / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 77–86.
 • Лапицький, В. О.  Навчально-методичний посібник з тренерської практики [Текст] / В. О. Лапицький, В. І. Гончаренко, М. Б. Чхайло ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 122 с. 

2014 рік

 • Лазоренко, С. А.  Гуманістичні цінності Сокільського фізичного виховання Сумського регіону [Текст] / С. А. Лазоренко, М. Б. Чхайло, В. Б. Романова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 202–212.

2013 рік

 • Марченко, Д. В.  Педагогічна система фізичної підготовки у панкратіоні [Текст] / Д. В. Марченко, С. В. Чередніченко, М. Б. Чхайло // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 303–306.

2009 рік

 • Подоляка, Є. В.  Здоровий спосіб життя: структурно-функціональний підхід [Текст] / Є. В. Подоляка, М. Б. Чхайло // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 72–78.
 • Чхайло, М. Б.  Корекція психофізичного стану футболістів із порушеннями зору природними засобами [Текст] М. Б. Чхайло // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 264.
 • Прокопова, Л. І.  Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Прокопова, М. Б. Чхайло ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во Вінниченко М. Д., 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-96578-8-6 
 • Кравченко, А. І.  Шляхи дослідження проблеми розвитку витривалості юних спортсменів-футболістів з вадами зору [Текст] / А. І. Кравченко, М. Б. Чхайло, І. В. Кравченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I міського науково-практичного семінару м. Суми / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 56–63.

2005 рік

 • Гончаренко, В. І.  Навчально-методичний посібник з тренерської практики [Текст] : для студ. спец. 7.010203 "Олімпійський і професійний спорт", 7.010201 "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" / В. І. Гончаренко, В. О. Лапицький, М. Б. Чхайло. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 47 с.