Новорічна ялика

Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Чобанян, А. В.  Ідеї сімейного виховання А. С. Макаренка в психолого-педагогічній роботі з сім'ями дітей з особливостями інтелектуального розвитку [Текст] / А. В. Чобанян // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 126–129.

2012 рік

  • Чобанян, А. В.  Особливості психолого-педагогічної роботи в сім'ї, де виховується дитина з проблемами в розвитку [Текст] / А. В. Чобанян // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 220–221.

2011 рік

  • Чобанян, А. В.  Особливості психологічної адаптації батьків осіб з помірно розумовою відсталістю до стану "особливого" батьківства [Текст] / А. В. Чобанян // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 225–226.
  • Чобанян, А. В.  Психолого-педагогічний супровід сімей дітей з порушеннями інтелекту: постановка проблеми [Текст] / А. В. Чобанян // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 288–290.

2006 рік

  • Чобанян, А.  Громадянське виховання підлітків у позаурочній діяльності [Текст] / А. Чобанян // "Сучасна молодь: крок у майбутнє" : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції для студ. та аспірантів17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 185–187.

2005 рік

  • Чобанян, А.  Формування громадянської свідомості та самосвідомості молоді як результат трансформації потребово-мотиваційної сфери [Текст] / А. Чобанян // "Сучасна молодь: крок у майбутнє" : матеріали Першої Всеукр. науково-практичної конференції для студ. та аспірантів, 18 травня 2005 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 94–97.