Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Чикалова, М. М.  Педагогічні умови розвитку мотивації студентів у процесі підготовки фахівців для сфери міжнародного туризму [Текст] / М. М. Чикалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 8 (34). – С. 280–287.

2012 рік

  • Чикалова, М. М.  Використання інформаційних технологій у вищих навчальних закладах при підготовці кадрів для сфери туризму [Текст] / М. М. Чикалова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 52–53.
  • Чикалова, М. М.  Організаційно-педагогічні засади підготовки менеджерів міжнародного туризму в університетах Туреччини [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / М. М. Чикалова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 20 с.

2011 рік

  • Чикалова, М. М.  Інтеграція теорії та практики як складова якісної підготовки фахівців сфери гостинності в туристських ВНЗ Туреччини [Текст] / М. М. Чикалова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 30.
  • Чикалова, М. М.  Окремі аспекти підготовки волонтерів до участі у Євро–2012 з-поміж студентів спеціальності "Туризм" [Текст] / М. М. Чикалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 313–319.
  • Чикалова, М. М.  Соціально-економічні та культурно-освітні чинники становлення та розвитку туристської освіти в Туреччині [Текст] / М. М. Чикалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 124–132.
  • Чикалова, М. М.  Соціально-педагогічні проблеми професійної соціалізації студентів в іншомовному професійному середовищі [Текст] / М. М. Чикалова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (20–21 квітня 2011 р., м. Суми)/ М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 67–69.

2009 рік

  • Чикалова, М. М.  Кроскультурні комунікації в професійній діяльності менеджерів міжнародного туризму [Текст] / М. М. Чикалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 265–273.
  • Сидоренко, О. Л.  Педагогічні умови організації самостійної роботи з іноземної мови студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Туризм" [Текст] / О. Л. Сидоренко, В. М. Стайко, М. М. Чикалова // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 64–67.