Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Чистякова, І. А.  The research centers as a form of the development of research competences in the university of Manitoba [Текст] / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 101–103.

2016 рік

 • Чистякова, І. А.  Мережевий менеджмент у вищій освіти [Текст] / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 229–231.

2015 рік

 • Чистякова, І. А.  Європейський досвід попередження дитячої безпритульності [Текст] / І. А. Чистякова // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 87–89.
 • Чистякова, І. А.  Творчий супровід розвитку особистості студента - майбутнього педагога у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу [Текст] / І. А. Чистякова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 3. – С. 118–120.
 • Чистякова, І. А.  Теоретичні засади формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору [Текст] / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 308–311.
 • Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 519 с. – [Колектив авторів: А. А. Сбруєва, С. С. Дєнєжніков, О. В. Листопад, О. Г. Козлова, Д. О. Козлов, Т. І. Клочкова, А. В. Красуля, М. Г. Сбруєв, О. А. Заболотна, М. А. Бойченко, А. С. Улановська, І. А. Чистякова]. – ISBN 978-966-698-231-8.

2014 рік

 • Чистякова, І. А.  Дистрибутивне лідерство як інноваційна форма управління системою вищої освіти [Текст] / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 261–263.
 • Чистякова, І. А.  Переваги та проблеми дистрибутивного лідерства в умовах вищої освіти Великої Британії [Текст] / І. А. Чистякова // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 68–71.
 • Сбруєва, А. А.  Практикум з порівняльної педагогіки [Текст] : [навчально-методичний посібник] / А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, І. А. Чистякова. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 90 с. 
 • Чистякова, І. А.  Розвиток колективного лідерства в теорії мережевого управління у вищій освіті [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 294–301.
 • Чистякова, І. А.  Формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору [Текст] / І. А. Чистякова // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 410–435.

2013 рік

 • Чистякова, І. А.  До питання глобального поширення волонтерських рухів та управління міжнародними волонтерськими програмами [Текст] / І. А. Чистякова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 338–359.
 • Чистякова, І. А.  Інноваційний потенціал педагогічного менеджменту А. С. Макаренка [Текст] / І. А. Чистякова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 246–248.
 • Чистякова, І. А.  Мережевий менеджмент вищої освіти: європейський контекст [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 192–194.
 • Чистякова, І. А.  Механізми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України [Текст] / І. А. Чистякова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 360–383.
 • Чистякова, І. А.  Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії [Текст] : монографія / І. А. Чистякова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія" ТОВ, 2013. – 181 с.
 • Чистякова, І. А.  Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 410–421.
 • Чистякова, І. А.  Розвиток та поширення освітніх інновацій як предмет порівняльно-педагогічних британознавчих досліджень [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 142–152.
 • Соціальна робота в пенітенціарній системі України [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Коваленко, О. Б. Кривонос, Ж. Ю. Чернякова, І. А. Чистякова ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія", 2013. – 247 с. 

2012 рік

 • Чистякова, І. А.  Змістові та процесуальні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та України [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 196–205.
 • Чистякова, І. А.  Інноваційний потенціал розвитку шкільних мереж [Текст] / І. А. Чистякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 236.
 • Чистякова, І. А.  Інноваційні шкільні мережі як нова форма модернізації освіти в сучасному суспільстві [Текст] / І. А. Чистякова // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 222–224.
 • Чистякова, І. А.  Мережеве лідерство як інноваційна управлінська технологія в системі освіти Великої Британії [Текст] / І. А. Чистякова // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумська обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 90–92.
 • Чистякова, І. А.  Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / І. А. Чистякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 237 с.
 • Чистякова, І. А.  Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / І. А. Чистякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 20 с. 
 • Сбруєва, А. А.  Практикум з порівняльної педагогіки [Текст] : [навчально-методичний посібник] / А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, І. А. Чистякова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 90 с.

2011 рік

 • Чистякова, І. А.  Коопероване лідерство як управлінська технологія: досвід Великої Британії [Текст] / І. А. Чистякова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відповід. ред. Л. Л. Безобразова]. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. 8, Ч. 1. – С. 306–312. – (Педагогічні науки).
 • Чистякова, І. А.  Нормативне забезпечення діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 142–150.
 • Чистякова, І. А.  Освітньо-політичні засади мережування шкіл у Великій Британії [Текст] / І. А. Чистякова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 69–70.
 • Чистякова, І. А.  Причини виникнення мережевих технологій в освіті [Текст] / І. А. Чистякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 265–266.

2010 рік

 • Чистякова, І. А.  Концептуальні засади застосування мережевих технологій в освітніх інноваційних процесах [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 73–80.

2009 рік

 • Чистякова, І. А.  Процесуальні особливості створення та розвитку інноваційних освітніх мереж у Великій Британії [Текст] / І. А. Чистякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 128.

2008 рік

 • Чистякова, І. А.  Педагогічний менеджмент А. С. Макаренка та його впровадження в умовах діяльності інноваційних освітніх мереж [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 73–75.
 • Чистякова, І. А.  Роль інноваційних освітніх мереж у процесі вдосконалення школи [Текст] / І. А. Чистякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 155–156.
 • Чистякова, І. А.  Система лідерства в умовах діяльності інноваційних освітніх мереж [Текст] / І. А. Чистякова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 203–208.

2007 рік

 • Чистякова, І. А.  Інноваційні освітні мережі [Текст] / І. А. Чистякова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 143–144.
 • Чистякова, І. А.  Менеджмент знань в умовах інноваційних освітніх мереж [Текст] / І. А. Чистякова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 90–92.
 • Чистякова, І. А.  Проблема освітніх мереж у контексті теорії вдосконалення школи [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 95–99.

2006 рік

 • Чистякова, І.  Провідні інноваційні освітні мережі Великої Британії: IQEA [Текст] / І. Чистякова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 126–132.