Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Чижиченко, Н. М.  Емоційна стійкість особистості юнацького віку [Текст] / Н. М. Чижиченко, О. А. Король // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 147–149.
 • Чижиченко, Н. М.  Методи психологічної корекції кризових станів засуджених [Текст] / Н. М. Чижиченко, О. В. Казнієнко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 293–295.
 • Чижиченко, Н. М.  Психологічні особливості розвитку саморегуляції поведінки особистості [Текст] / Н. М. Чижиченко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 96–98.
 • Чижиченко, Н. М.  Психологічні особливості саморозкриття особистості в крос-культурному підході [Текст] / Н. М. Чижиченко, Ю. А. Дрижирук // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 52–54.
 • Чижиченко, Н. М.  Теоретико-методологічні підходи до вивчення емоційної стійкості особистості [Текст] / Н. М. Чижиченко // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 89–91.

2014 рік

 • Чижиченко, Н. М.  Психологічні особливості прояву аутосимпатії в ранньому юнацькому віці [Текст] / Н. М. Чижиченко // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 368–373.

2013 рік

 • Чижиченко, Н. М.  Вивчення психологічних особливостей розвитку оптимізму у вітчизняній педагогіці [Текст] / Н. М. Чижиченко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 188–189.
 • Чижиченко, Н. М.  Зміст поняття "впевненість" як поведінкового компонента оптимізму [Текст] / Н. М. Чижиченко // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 98–101.

2012 рік

 • Чижиченко, Н. М.  Проблема вивчення оптимізму в ранньому юнацькому віці [Текст] / Н. М. Чижиченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 263–264.

2010 рік

 • Чижиченко, Н. М.  Аналіз досліджень особистісних характеристик оптимізму в ранній юності [Текст] / Н. М. Чижиченко // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 червня 2010 р., Львів-Кам'янець-Подільський / МОН України, Львівський національний ун-т ім. І. Франка, Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка та ін. ; [редкол.: С. Д. Максименко, В. Й. Бочелюк, В. О. Васютинський та ін.]. – [Кам'янець-Подільський] : [Аксіома], [2010]. – С. 171–173.

2008 рік

 • Чижиченко, Н. М.  Дослідження та обгрунтування проявів агресивної поведінки підлітків як чинника злочинності [Текст] / Н. М. Чижиченко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 65–66.