Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Цикин, В. А.  Перелом в цивилизационном развитии и его ценностные ориентации [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017

2016 рік

 • Цикін, В. О.  Основи сучасної філософії [Текст] : навчальний посібник для підготовки до семінарських занять і екзаменів / В. О. Цикін ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 286 с. 
 • Цикин, В. А.  Роль социогуманитарных технологий в техногенной цивилизации [Текст] / В. А. Цикин // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 22–25.
 • Цикин, В. А.  Синергетика - катализатор глобально-исторического процесса [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 3–12.
 • Цикин, В. А.  Философская интерпретация NBICS цивилизации [Текст] : монография / В. А. Цикин. – Сумы : ФЛП Цема С. П., 2016. – 240 с.

2015 рік

 • Цикин, В. А.  Концептуальные основы философии образования [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 58–69.
 • Цикин, В. А.  Эволюция понятия «цивилизация» [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 3–13.

2014 рік

 • Цикин, В. А.  NBIC-конвергенция – катализатор техногенной модификации человека [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – С. 3–13.
 • Тарєлкін, Ю. П.  Історія філософії в стислому викладі [Текст] : навчальний посібник для підготовки до семінарських занять і екзаменів / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 225 с. 
 • Тарєлкін, Ю. П.  Основи сучасної філософії [Текст] : навчальний посібник / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 287 с. 
 • Цикин, В. А.  Философские основы инновационного образования [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (9). – С. 3–15.
 • Цикин, В. А.  Философский дискурс современного инновационного образования [Текст] : монография / В. А. Цикин, И. А. Брижатая ; Сумской гос. пед. ун-т им. А. С. Макаренко. – Сумы : ИПП "Мрія-1", 2014. – 216 с. 
 • Качуровський, М. О.  Хрестоматія з філософії освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / М. О. Качуровський, Т. О. Кравченко, В. О. Цикін ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 233 с. 

2013 рік

 • Тарєлкін, Ю. П.  Історія філософії в стислому викладі [Текст] : навч. посібник для підготовки до семінарських занять і екзаменів / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 225 с. 
 • Цикин, В. А.  Философия постклассического образования [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (7). – С. 211–224.
 • Цикин, В. А.  Философская интерпретация сущности инновационного образования [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 3–15.
 • Качуровський, М. О.  Хрестоматія з філософії [Текст] : навчально-методичний посібник / М. О. Качуровський, В. О. Цикін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 255 с. 

2012 рік

 • Цикин, В. А.  Роль философии и гуманитарных наук в системе высшего образования [Текст] / В. А. Цикин // Практична філософія. – 2012. – № 3. – С. 100–105.
 • Цикин, В. А.  Сущность конвергенции сверхтехнологий [Текст] / В. А. Цикин // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 88–90.
 • Цикин, В. А.  Философская интерпретация феномена риска в обществе [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (5). – С. 175–187.
 • Цикин, В. А.  Философский дискурс феномена конвергенции супертехнологий в обществе риска [Текст] : [монография] / В. А. Цикин ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Сумской гос. пед. ун-т им. А. С. Макаренко. – Сумы : МакДен, 2012. – 262 с. 
 • Цикін, В. О.  Філософія освіти – стратегія прориву в майбутнє [Текст] : монографія / В. О. Цикін, І. А. Бріжата ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 254 с. 
 • Тарєлкін, Ю. П.  Філософія: структурно-логічний аспект [Текст] : [навч. посібник для підготовки до семінарських занять та екзаменів] / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 223 с.

2011 рік

 • Цикин, В.  Духовность нового времени в свете нанофилософии [Текст] / В. Цикин // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "Укр. академія банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; за заг. ред. І. П. Мозгового. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Вип. 1. – С. 93–104.
 • Тарєлкін, Ю. П.  Основи сучасної філософії [Текст] : навч. посібник для підготовки до семінірських занять та екзаменів / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 287 с. 
 • Цикин, В. А.  Проблема формирования новой парадигмы образования [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (4). – С. 159–168.
 • Качуровський, М. О.  Сучасний курс філософії [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський, В. О. Цикін. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 227 с. 
 • Цикин, В. А.  Философское осмысление хай-тек и необходимость превентивного образования [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (3). – С. 27–37.

2010 рік

 • Тарєлкін, Ю. П.  Історія філософії в стислому вигляді [Текст] : навч. посібник для підготовки до семінарських занять і екзаменів / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 225 с. 
 • Тарєлкін, Ю. П.  Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посібник / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 194 с. 
 • Цикин, В. А.  Философский дискурс наукоемких технологий в обществе риска [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (2). – С. 10–18.

2009 рік

 • Качуровський, М. О.  Історія філософії в запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський, Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 207 с. 
 • Цикин, В. А.  Нанофилософия как мировоззрение [Текст] / В. А. Цикин // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 31–39.
 • Цикин, В. А.  Проблема поиска новой парадигмы образования [Текст] / В. А. Цикин // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 70–71.
 • Цикин, В. А.  Проблемы будущего цивилизации [Текст] : мировоззренческие ориентиры / В. А. Цикин // Філософські науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 12–20.
 • Цикин, В. А.  Философия образования: постнеклассический подход [Текст] : [монография] / В. А. Цикин, Е. А. Наумкина. – Сумы : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – 231 с. 

2008 рік

 • Цикин, В.  Болонский процесс и педагогическое образование [Текст] / В. Цикин // Філософія освіти. – 2008. – № 1/2 (7). – С. 277–296.
 • Цикин, В. А.  Когнитивные горизонты синергетической парадигмы [Текст]. Глава 2 / В. А. Цикин // Наука и образование: современные трансформации : монография / Ин-т философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины. – К. : Парапан, 2008. – С. 37–59.
 • Цикин, В. А.  Синергетика – методологическая основа современной парадигмы образования [Текст] / В. А. Цикин // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 273–276.
 • Цикин, В. А.  Суть профессиональной деятельности педагога [Текст] / В. А. Цикин // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редактор-упорядник М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 140-143.
 • Качуровський, М. О.  Філософія в запитаннях та відповідях [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський, Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 309 с. 
 • Цикин, В. А.  Философская интерпретация модели раздувающейся вселенной [Текст] / В. А. Цикин // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 81–82.

2007 рік

 • Цикин, В. А.  Глобализация: ноосферный подход [Текст] : монография / В. А. Цикин. – Сумы : СумГПУ им. А. С. Макаренка, 2007. – 283 с. 
 • Цикин, В. А.  Эволюционная гносеология и самоорганизация [Текст] / В. А. Цикин // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 76–77.
 • Тарєлкін, Ю. П.  Історія філософії в стислому викладі [Текст] : навч. посібник для підготовки до семінарських занять і екзаменів / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 222 с. 

2005 рік

 • Цикин, В. А.  Синергетика и образование [Текст] = новые подходы : [монография] / В. А. Цикин, А. В. Брижатый. – Сумы : СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2005. – 275 с. 
 • Синергетичне світобачення: наукові і педагогічні аспекти [Текст] : монографія / В. О. Цикін, Н. В. Кочубей, О. А. Наумкіна, І. О. Снегірьов ; за ред. Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. – 177 с. 
 • Цикин, В. А.  Философия образования и синергетика [Текст] / В. А. Цикин // Філософські науки : Зб. наук. праць / редкол.: В. О. Цикін (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 15-25.
 • Качуровський, М. О.  Філософія: альтернативний виклад [Текст] : навч. посібник / М. О. Качуровський, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 251 с. 

2003 рік

 • Тарєлкін, Ю. П.  Філософія в структурно-логічних схемах [Текст] : навч. посібник для підготовки до семінарських занять та екзаменів : для студентів всіх форм навчання ВНЗ / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ, 2003. – 130 с. 

2002 рік

 • Цикин, В. А.  Познание и его формы [Текст] : учебно-методическое пособие / В. А. Цикин. – Сумы : СумГПУ, 2002. – 28 с.
 • Наумкіна, О. А.  Соціальна філософія [Текст] : навч. посібник [для студ. усіх форм навчання ВНЗ] / О. А. Наумкіна, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ, 2002. – 147 с. 

2001 рік

 • Цикин, В. А.  Философия самоорганизации сложных систем. [Текст] : монография / В. А. Цикин. – Сумы : СГПУ, 2001. – 195 с. 

2000 рік

 • Цикин, В. А.  Проблема формирования оптимальной модели учителя [Текст] / В. А. Цикин // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту: матеріали Всеукр. наук. конф. – Суми, 2000. – С. 16–21.