Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Данько, Н. П.  Використання комплексу мистецтв студентами під час проходження практики в початковій школі [Текст] / Н. П. Данько // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 207–209.
 • Данько, Н. П.  Діагностика наявних рівнів навчальних досягнень учнів початкових класів з музичного мистецтва [Текст] / Н. П. Данько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 238–250.
 • Данько, Н. П.  Еколого-естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва [Текст] / Н. П. Данько // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9–10 грудня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 154–156.
 • Данько, Н. П.  Сутнісна характеристика розвитку інтегративних форм навчання: історичний і сучасний педагогічний контекст [Текст] / Н. П. Данько // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. В. Лобова, С. М. Кондратюк, А. П. Колишкіна]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 271–288.
 • Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій [Текст] : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. В. Лобова, С. М. Кондратюк, А. П. Колишкіна]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – 587 с. – ISBN 978-966-473-181-9.

2014 рік

 • Актуальні проблеми початкової освіти: психолого-педагогічні та методичні аспекти [Текст] : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. дошкільної та початкової освіти ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, С. М. Кондратюк. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – 394 с. – [Колектив авторів: С. Л. Парфілова, Л. І. Рубан, Л. С. Левченко, Г. В. Дядченко, Н. П. Данько, О. І. Гаврило, В. Г. Бутенко, Н. М. Павлущенко, А. П. Колишкіна, С. М. Кондратюк, С. П. Цьома, І. В. Мордвінова, Є. Д. Харькова, О. О. Васько, Л. В. Пушкар, К. М. Врадій, О. М. Король, О. С. Білєр]. – ISBN 978-966-473-157-4.
 • Данько, Н. П.  Компонентна структура інтегрованого навчання музики молодших школярів [Текст] / Н. П. Данько // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 202–204.
 • Данько, Н. П.  Педагогічні умови інтегрованого навчання музики молодших школярів [Текст] / Н. П. Данько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 3–13.
 • Данько, Н. П.  Проблеми інтегрованого навчання музики молодших школярів [Текст] / Н. П. Данько // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (02–04 грудня 2014 р., м. Суми) : до 90-річчя Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. С. Вашуленко, М. Кісель та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 200–202.

2013 рік

 • Данько, Н.  Розвиток творчих здібностей молодших школярів [Текст] : [засобами мистецтва] / Н. Данько // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 1–2.

​2012 рік

 • Данько, Н. П.  Особливості здійснення процесу розвитку творчих здібностей молодших школярів [Текст] / Н. П. Данько // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 203–204.
 • Данько, Н. П.  Світ мистецтва [Текст] : навчальний посібник з інтегрованого художньо-естетичного курсу "Світ мистецтва" для учнів 1 класу. Ч. 1 / Н. П. Данько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., доп. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 87 с. 

2011 рік

 • Данько, Н. П.  Розвиток творчих здібностей молодших школярів [Текст] / Н. П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 228.
 • Данько, Н. П.  Світ мистецтва [Текст] : навчальний посібник з інтегрованого художньо-естетичного курсу "Світ мистецтва" для учнів 1 класу. Ч. 2 / Н. П. Данько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., доп. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – 81 с. 

2009 рік

 • Данько, Н. П.  Дидактичні особливості інтегрованих уроків та уроків з міжпредметними зв'язками [Текст] / Н. П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 161–162.

2008 рік

 • Данько, Н. П.  Діалектична традиція педагогічної інтеграції у спадщині А. С. Макаренка [Текст] / Н. П. Данько // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 81–82.
 • Данько, Н. П.  Проблеми здійснення гуманістичної парадигми освіти [Текст] / Н. П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 188–189.

2007 рік

 • Данько, Н. П.  Особливості організації художньо-естетичних занять у початковій школі [Текст] / Н. П. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 236.

2006 рік

 • Данько, Н.  Психолого-педагогічні особливості впровадження інтегрованих художньо-естетичних курсів у навчально-виховний процес початкової школи [Текст] / Н. Данько, С. Куценко // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали Першої Міжнародної наук.-практ. конф. для студ. та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 393-397.

2001 рік

 • Данько, Н. П.  Гра у процесі художньо-естетичного виховання учнів шестирічного віку (на прикладі інтегративного курсу "Світ мистецтва") // Педагогічні науки [Текст] : збірник наукових праць / Н. П. Данько. – Суми, 2001. – С.316-326.