Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Данько, Я. М.  Чутливість до антибіотиків штамів Staphylococcus aureus, що виділені від безсимптомних носіїв [Текст] / Я. М. Данько, О. Л. Кузнецова, І. С. Мануйлова // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 37–46.

2011 рік

  • Данько, Я. М.  Парадокси "біологічної концепції" виду [Текст] / Я. М. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 122–123.

2010 рік

  • Данько, Я. М.  "Біологічна" концепція виду: поширена не значить правильна [Текст] / Я. М. Данько // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є.О.Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – С. 12–18.

2009 рік

  • Данько, Я. М.  Коадаптація, коеволюція, кофілогенія [Текст] / Я. М. Данько // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 198–199.