Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Данильченко, Н. О.  Особливості конфліктної поведінки у підлітковому віці [Текст] / Н. О. Данильченко, О. О. Сімбірьова // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 229–232.
  • Данильченко, Н. О.  Особливості ставлення підлітків до батьків [Текст] / Н. О. Данильченко, І. М. Горова // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 226–229.

2013 рік

  • Данильченко, Н. О.  Рефлексія як складова психологічної культури працівників соціально-психологічної служби закладів освіти [Текст] / Н. О. Данильченко // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 22–29.

2012 рік

  • Данильченко, Н. О.  Психологічні особливості толерантності в юнацькому віці [Текст] / Н. О. Данильченко, Ю. А. Нештенко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол. : А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 130-134.
  • Данильченко, Н. О.  Психодіагностична практика [Текст] / Н. О. Данильченко, Г. А. Стадник, Л. В. Ричкіна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 163 с. 

2008 рік

  • Стадник, Г. А.  Психодіагностична практика в закладах освіти [Текст] : програма та методичні рекомендації / Г. А. Стадник, Н. О. Данильченко, Л. В. Ричкіна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 125 с.