Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Данильченко, О. С.  Антропогенне навантаження на басейні річок Сумської області та шляхи покращення геоекологічної ситуації в регіоні [Текст] / О. С. Данильченко // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 18–20.

2015 рік

 • Данильченко, О. С.  Особливості водного режиму річок Сумської області [Текст] / О. С. Данильченко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 44–50.
 • Данильченко, О. С.  Оцінка якості води річок Сумської області за індексом забрудненості води [Текст] / О. С. Данильченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 8–12.

2014 рік

 • Данильченко, О. С.  Динаміка водокористування в Сумській області [Текст] / О. С. Данильченко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 90–98.

2013 рік

 • Данильченко, О. С.  Методика та оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Сумки [Текст] / О. С. Данильченко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4. – С. 42–50.
 • Данильченко, О. С.  Фізико-географічні та геоекологічні особливості озера Чеха [Текст] / О. С. Данильченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 139–144.

2012 рік

 • Данильченко, О. С.  Гідрологічні характеристики стоку малих річок Сумського Придніпров'я [Текст] / О. С. Данильченко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 106–107.

2011 рік

 • Данильченко, О. С.  Ландшафтно-гідрологічний підхід при вивченні умов формування річкового стоку Сумського Придніпров'я [Текст] / О. С. Данильченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 116–117.
 • Данильченко, О. С.  Основні гідрологічні характеристики малих річок Лівобережно-Дніпровської низовинної лісостепової провінції Сумського Придніпров'я [Текст] / О. С. Данильченко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених, (19–21 травня 2011 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін. ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Голубцова, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [Вінниченко М. Д.], 2011. – С. 314–318.
 • Данильченко, О. С.  Порівняльний аналіз основних кількісних характеристик стоку малих річок Сумського Придніпров'я [Текст] / О. С. Данильченко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], 2011. – Вип. 2 : Географічні науки. – С. 48–54.

2010 рік

 • Данильченко, О. С.  Географо-гідрологічний та басейновий підходи в сучасних гідрологічних дослідженнях [Текст] / О. С. Данильченко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 70–76.

2009 рік

 • Данильченко, О. С.  Співвідношення понять водні ресурси та природні води [Текст] / О. С. Данильченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 193-194.
 • Данильченко, О. С.  Характеристика водних ресурсів Сумської області [Текст] : кількісний аспект / О. С. Данильченко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 70–76.

2008 рік

 • Данильченко, О. С.  Кількісна залежність між атмосферними викидами та геохімічними аномаліями в ґрунті [Текст] / О. С. Данильченко, О. В. Бова // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 96–99.

2007 рік

 • Данильченко, О. С.  Ефект сумації дії забруднювачів атмосферного повітря на прикладі Сумської області [Текст] / О. С. Данильченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 243–244.