Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  Модель організації міжвідомчої допомоги аутичним дітям: від теорії до практики [Текст] / Т. М. Дегтяренко, М. А. Гужва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 52–65.
 • Дегтяренко, Т. М.  Модифікація змісту професійній підготовки фахівців корекційної та інклюзивної освіти [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 309–310.
 • Дегтяренко, Т. М.  Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернізації системи спеціальної освіти [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 3–10.
 • Дегтяренко, Т. М.  Роль науки в реалізації стратегічних змін у системі корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю в Україні [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації, (15–16 жовтня 2015 р., м. Суми) / МОН України, НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки НАПН України ; [редкол.: В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Т. В. Сак та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Ч. 1. – С. 48–50.
 • Дегтяренко, Т. М.  Сучасна філософія та реалії корекційно-реабілітаційної допомоги особам із психофізичними порушеннями та/або інвалідністю [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). – С. 3–13.
 • Дегтяренко, Т. М.  Сучасні парадигми управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності : монографія / Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картавої. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 9–36.
 • Дегтяренко, Т. М.  Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності [Текст] : монографія / Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картава ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. Т. М. Дегтяренко, Ю. А. Картавої. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 250 с. – ISBN 978-966-473-161-1.

2014 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  До методології інноваційних змін вищої освіти у національному просторі у світлі методології корекційно-реабілітаційної діяльності [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 10–12.
 • Дегтяренко, Т. М.  Компетенція фахівців як педагогічна проблема впровадження інклюзивної освіти [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 243–250.

2013 рік

 • Павленко, Я. І.  Адаптація розумово відсталих школярів до навчання в школі [Текст] / Я. І. Павленко, Т. М. Дегтяренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 259–262.
 • Заєць, С. В.  Інноваційні інструменти управління спеціальною школою [Текст] / С. В. Заєць, Т. М. Дегтяренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 141–144.
 • Галушко, Ю. М.  Корекційна спрямованість трудового виховання учнів спеціальної школи [Текст] / Ю. М. Галушко, Т. М. Дегтяренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 123–126.
 • Москаленко, О. О.  Шляхи формування здорового способу життя серед учнів спеціальної школи [Текст] / О. О. Москаленко, Т. М. Дегтяренко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених присвячена 10-річчю відкриття спеціальності "Корекційна освіта", (25–26 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т спеціальної освіти і комплексної реабілітації ДБОУ ВПО м. Москви та ін. ; [редкол.: О. В. Боряк, Т. М. Дегтяренко, Ю . А. Картава та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 241–244.

2012 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  Стратегія підготовки фахівців для системи корекційно-реабілітаційної допомоги [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 213–214.

2011 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління [Текст] : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2011. – 401 с.
 • Дегтяренко, Т. М.  Підготовка фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги як фактор соціально-економічного розвитку регіону [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 216–217.

2010 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  Науково-методичні основи управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги [Текст] : монографія / Т. М. Дегтяренко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка : ПП Кочубей Н. В., 2010. – 260 с. 
 • Дегтяренко, Т. М.  Система корекційно-реабілітаційної допомоги : організаційна структура та структура управління [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Педагогічні науки: теорія, історія. інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – №6 (8). – С. 12–23.
 • Дегтяренко, Т. М.  Стратегія удосконалення підготовки фахівців до управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги [Текст] : монографія / Т. М. Дегтяренко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка : ПП Кубраков С. Г., 2010. – 158 с. 

2009 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  До планування обсягу підготовки фахівців за напрямом 6.010105 "Корекційна освіта" для забезпечення корекційно-реабілітаційного супроводу дітей с психофізичними порушеннями [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з обмеженими можливостями : матеріали науково-практичного семінару "Теорія і практика корекційної психопедагогіки (олігофренопедагогіки): взаємозв'язки і взаємозбагачення, (24 березня 2009 року) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: О. В. Колишкін, Ю. А. Картава, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Вип. 1. – С. 32–34.
 • Дегтяренко, Т. М.  Планування обсягу підготовки фахівців як напрям забезпечення якості корекційно-реабілітаційної допомоги дітям із психофізичними порушеннями [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 193–202.

2008 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Дегтяренко, Л. С. Вавіна. – Суми : Університетська книга, 2008. – 301 с.
 • Дегтяренко, Т. М.  Підготовка фахівців дефектологічних спеціальностей у контексті вимог Болонського процесу [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 198.

2007 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  Менеджмент системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з психофізичними порушеннями [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 226.
 • Дегтяренко, Т. М.  Проект обгрунтування доцільності реформування системи корекційно-реабілітаційної допомоги [Текст] / Т. М. Дегтяренко ; МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, [2007]. – 75 с. 

2005 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями зору [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец.13.00.03 / Т. М. Дегтяренко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2005. 

2004 рік

 • Дегтяренко, Т. М.  Комплексний підхід до управління корекційно-реабілітаційним процесом у роботі з дітьми зі зниженим зором [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 201–207.