Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Дегтярьова, Н. В.  Методика використання комплексних завдань у процесі навчання інформатики в старшій школі [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання (інформатика)" / Н. В. Дегтярьова ; МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2015. – 20 с. 

2014 рік

  • Дегтярьова, Н. В.  Створення комплексних завдань для практичних робіт з інформатики [Текст] : методичні рекомендації / Н. В. Дегтярьова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП "Мрія-1", 2014. – 31 с.
  • Дегтярьова, Н. В.  Формування інформатичних компетентностей учнів за допомогою комплексних завдань з інформатики [Текст] / Н. В. Дегтярьова, Г. О. Вернидуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 70–79.

2012 рік

  • Лабораторний практикум з інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] / М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. : І. В. Дашутіна, Н. В. Дегтярьова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 35 с. 

2009 рік

  • Дегтярьова, Н. В.  Упровадження методу проектів як індивідуальної роботи студентів на заняттях з інформатики [Текст] / Н. В. Дегтярьова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 20–21.