Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Дериземля, А. М.  Використання екологічних ознак безхребетних при характеристиці видів на польовій практиці з зоології безхребетних [Текст] / А. М. Дериземля // Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 березня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. Н. Чайченко, О. С. Чашечникова, С. Е. Генкал та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 34–38.
  • Дериземля, А. М.  Жужелиця заплави р. Сумка в умовах м. Суми [Текст] / А. М. Дериземля // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 99–100.

2010 рік

  • Дериземля, А. Н.  Сравнительно-сопоставительный анализ интерпретаций структурности головной капсулы насекомых в современной отечественной литературе [Текст] / А. Н. Дериземля // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 15–21.