Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Семеног, О. М.  Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах [Текст] : навчальний посібник / О. М. Семеног, Н. П. Дейниченко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 219 с.

2013 рік

 • Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів [Текст] : навч. посібник / Т. П. Беценко [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2013. – 347 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, С. В. Воропай, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, Ю. В. Поляничко, В. В. В. Поставний, А. А. Силка, А. Г. Ярова. – Гриф М-ва освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11-12481 від 27.12.11.
 • Дейниченко, Н.  Роль діалектологічної практики у формуванні компетентнісних якостей майбутнього вчителя-словесника [Текст] / Н. Дейниченко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 5. – С. 55–57.

2012 рік

 • Від звука до тексту : Аналіз мовних одиниць різних рівнів [Текст] : навч. посібник / Т. П. Беценко [та ін.] ; за ред. А. А. Силки. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Суми : Університетська книга, 2012. – 347 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, С. В. Воропай, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, Ю. В. Поляничко, В. В. В. Поставний, А. А. Силка, А. Г. Ярова.
 • Семеног, О. М.  Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посібник / О. М. Семеног, Н. П. Дейниченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 215 с.

2011 рік

 • Дейниченко, Н. П.  Особливості номінації вчителів і учнів у казці "Незвичайні пригоди в лісовій школі" В. Нестайка [Текст] / Н. П. Дейниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 6–7.
 • Дейниченко, Н. П.  "Промовисті" імена Нестайкових персонажів [Текст] / Н. П. Дейниченко, Л. М. Лиманчук // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 77–86.

2010 рік

 • Дейниченко, Н. П.  Власні назви в комонімах Сумщини [Текст] / Н. П. Дейниченко // Лінгвокраєзнавство : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В.В.Герман, О.М.Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 37–43.
 • Положення про магістерську практику [Текст] : (спеціальність 8.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література") / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т філології, Кафедра української мови ; [уклад. : Н. П. Дейниченко, О. М. Семеног]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 19 с. 

2009 рік

 • Дейниченко, Н. П.  Воєнна лексика в трилогії "Прапороносці" Олеся Гончара [Текст] / Н. П. Дейниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 145–146.

2008 рік

 • Дейниченко, Н. П.  Власні назви в медичній термінології [Текст] / Н. П. Дейниченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 176-177.

2007 рік

 • Дейниченко, Н. П.  Активізація мисленнєвої діяльності обдарованих філологів у системі МАН [Текст] / Н. П. Дейниченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 105–108.
 • Матеріали й методичні вказівки до курсу "Українська діалектологія" [Текст] / уклад. Н. П. Дейниченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 71с. 
 • Дейниченко, Н. П.  Наукова спадщина Ф. Т. Жилка [Текст] / Н. П. Дейниченко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 24–28.

2006 рік

 • Дейниченко, Н.  Зоопрагматика в казці І. Франка "Лис Микита" [Текст] / Н. Дейниченко, О. Величко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 29–34.
 • Дейниченко, Н. П.  Матеріали й методичні вказівки до курсу "Історія української літературної мови" [Текст] / Н. П. Дейниченко. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – 92 с.

2005 рік

 • Дейниченко, Н. П.  Власні назви в географічній термінології [Текст] / Н. П. Дейниченко, О. В. Калашник // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 23–29.

2004 рік

 • Лінгвокраєзнавство [Текст] : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, діалектів Сумщини : збірник наукових праць викладачів каф. укр. мови, присвячений 80-річчю університету і філологічного факультету / за ред. В. В. Герман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 103 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, С. В. Івашина, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, О. С. Переломова, Л. П. Петленко, Ю. В. Поляничко, А. Г. Ярова .

2001 рік

 • Дейниченко, Н. П.  Збірник диктантів з української мови для 9–11 класів [Текст] / Н. П. Дейниченко, О. М. Чхайло. – Суми : Козацький вал, 2001. – 152 с.