Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Дисліпідемії у жінок – мешканок м. Суми з різним репродуктивним статусом [Текст] / С. М. Дмитрук, Л. Г. Спасьонова, С. А. Дмитрук, І. М. Супрун, // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 46–52.
  • Дмитрук, С. М.  Частота зустрічей та структура дисліпідемій в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому періоді після опромінення [Текст] / С. М. Дмитрук // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 102.​

2011 рік

  • Дмитрук, С. М.  Патогенетичні аспекти окремих первинних дисліпідемій [Текст] / С. М. Дмитрук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 114.

 

2008 рік

  • Дмитрук, С. М.  Стан ліпідного та ліпопротеїнового обміну в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС [Текст] / С. М. Дмитрук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В.С.Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 233.

2007 рік

  • Дмитрук, С. М.  Морфологічні ознаки внутрішньоклітинної регенерації нейтрофілів у пострадіаційний період [Текст] / С. М. Дмитрук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 245–246.