Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

 • Домчук, М. П.  Сучасна література як багатоаспектне явище [Текст] / М. П. Домчук // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 15–16.

2011 рік

 • Домчук, М.  Імпліцитний смисл поеми В. Підпалого "Перунія" ("Голубе кладовище") [Текст] / М. Домчук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 5. – С. 2–4.
 • Домчук, М. П.  Проза Василя Шкляра: пошук нових наративних моделей [Текст] / М. П. Домчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 18–19.

2010 рік

 • Домчук, М.  Драматичні аспекти генеології Марка Кропивницького в мемуарній спадщині митця [Текст] / М. Домчук // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 8–10.

2009 рік

 • Домчук, М. П.  Духовні криниці українознавства [Текст] : навч. посібник для студентів-філологів вищих пед. навч. закладів / М. П. Домчук. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 58 с.
 • Домчук, М. П.  Сумщина у творчій спадщині Б. Д. Грінченка [Текст] / М. П. Домчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 139.

2008 рік

 • Домчук, М. П.  Тестові технології у процесі вивчення української літератури в школі [Текст] : на допомогу студентам-філологам старших курсів: [навч. посібник] / М. П. Домчук. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 59 с.
 • Домчук, М. П.  Українська кіно література 20–30-х років [Текст] : період становлення / М. П. Домчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 169–170.

2007 рік

 • Домчук, М. П.  Київський поетичний неоавангард як явище постмодернізму [Текст] / М. П. Домчук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 189–190.
 • Домчук, М. П.  Текст як "входження" в духовне життя: В. Стус, І. Світличний, В. Підпалий [Текст] / М. П. Домчук // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 155–160.
 • Домчук, М. П.  Українське шістдесятництво у контексті доби [Текст] : навч. посіб. для студент.-філолог. вищ. пед. навч. закл. / М. П. Домчук. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 227 с. 

2006 рік

 • Домчук, М. П.  Леся Українка і Слобожанщина: етнографічний аспект [Текст] / М. П. Домчук // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 147-150.
 • Домчук, М. П.  "Сковородинські думи" В. Підпалого: спроба декодування енігматичного світу філософа [Текст] / М. П. Домчук // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 147–150.

2005 рік

 • Домчук, М. П.  Рецепція малої батьківщини у творчій долі Володимира Підпалого [Текст] / М. П. Домчук // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 109–115.