Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

 • Дорошенко, Л. І.  Явища лексичної інтерференції в системі будівельних назв Східнополіського говору [Текст] / Л. І. Дорошенко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 6–7.

2011 рік

 • Дорошенко, Л. І.  До питання накреслення східнополісько-білоруських ізолекс [Текст] : (за матеріалами будівельної лексики) / Л. І. Дорошенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 7.
 • Дорошенко, Л. І.  Семантичний потенціал та етимологічне обгрунтування діалектних вияві Східного Полісся [Текст] / Л. І. Дорошенко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 86–93.

2010 рік

 • Дорошенко, Л. І.  Символіка обрядових дійств слобожанського сільського будівництва [Текст] / Л. І. Дорошенко // Лінгвокраєзнавство : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, ономастики, діалектів Сумщини : збірник наукових праць / за ред.: В. В. Герман, О. М. Семеног ; [авт. кол.: Т. П. Беценко, В. В. Герман, Н. В. Громова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 44–50.

2009 рік

 • Дорошенко, Л. І.  Словотворні особливості будівельних назв східнополіського діалекту [Текст] / Л. І. Дорошенко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 46–53.

2008 рік

 • Дорошенко, Л. І.  Проблеми ареального аспекту дослідження говорів української мови [Текст] / Л. І. Дорошенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 177–178.

2007 рік

 • Дорошенко, Л. І.  Деякі особливості деривації будівельних назв східнопольського діалекту [Текст] / Л. І. Дорошенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 174.

2006 рік

 • Дорошенко, Л. І.  До питання про характер ендемічних виявів східнополіського діалекту [Текст] / Л. І. Дорошенко, Л. М. Михайлюк // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 35–40.
 • Дорошенко, Л.  Словник будівельної лексики східнополіського діалекту [Текст] / Л. Дорошенко. – Суми : СумДПУ, 2006. – 247 с. 

2005 рік

 • Дорошенко, Л. І.  Асоціативно-дериваційні відношення між діалектними одиницями східнополіського говору [Текст] / Л. І. Дорошенко, Л. М. Михайлюк // Філологічні науки : збірник наукових праць / ред. кол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 35–41.

2004 рік

 • Лінгвокраєзнавство [Текст] : мовний аспект стилю письменників, періодичних видань, діалектів Сумщини : збірник наукових праць викладачів каф. укр. мови, присвячений 80-річчю університету і філологічного факультету / за ред. В. В. Герман. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 103 с. – Авт. кол.: Т. П. Беценко, І. І. Брага, В. В. Герман, Н. В. Громова, Н. П. Дейниченко, Л. І. Дорошенко, С. В. Івашина, О. І. Книш, Л. М. Лиманчук, Л. М. Михайлюк, О. С. Переломова, Л. П. Петленко, Ю. В. Поляничко, А. Г. Ярова .

2003 рік

 • Дорошенко, Л. І.  Етнолінгвістичний аспект дослідження східнополіських говірок [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. філол. факультетів пед. ін-тів та ун-тів / Л. І. Дорошенко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 85 с.